رئيس دانشگاه پيام‌نور مهريز: 4 رشته كارشناسي ارشد به پيام‌نور مهريز اضافه شد

رئيس دانشگاه پيام‌نور مهريز: 4 رشته كارشناسي ارشد به پيام‌نور مهريز اضافه شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از خبرگزاري فارس؛ رئيس دانشگاه پيام‌نور مهريز از افزايش چهار رشته كارشناسي ارشد به رشته‌هاي دانشگاه پيام‌نور مهريز خبر داد. عليرضا دهقان‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مهريز اظهار داشت: در سال جاري چهار رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد به رشته‌هاي موجود دانشگاه پيام‌نور واحد مهريز اضافه شد. وي خاطرنشان كرد: در مهرماه سال جاري رشته‌هاي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، آموزش زبان فارسي، الهيات با گرايش قرآن و حديث و جغرافيا با گرايش اقليم‌شناسي به رشته‌هاي دانشگاه پيام نور مهريز اضافه خواهد شد. دهقان‌پور عنوان داشت: افزايش اين رشته‌ها هم‌اكنون به تصويب رسيده است و از مهرماه در اين رشته‌ها در مقاطع كارشناسي ارشد دانشجو پذيرش خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: افزايش رشته‌هاي كارشناسي ارشد رياضي و فيزيك به اين دانشگاه نيز هم‌اكنون در حال پيگيري است. دهقان‌پور يادآور شد: دانشگاه پيام‌نور مهريز در سال 1375 با يك رشته كارشناسي مديريت كار خود را آغاز كرد و اكنون با 43 رشته كارشناسي و 2هزار و 430 دانشجو مشغول فعاليت است. وي بيان داشت: از مجموع دانشجويان مشغول تحصيل در دانشگاه پيام‌نور مهريز، 63 درصد را دختران و 37 درصد را پسران تشكيل مي‌دهند. دهقان‌پور همچنين بيان داشت: اين دانشگاه تاكنون 2هزار و 89 دانشجوي فارغ‌التحصيل داشته است.
رئيس دانشگاه پيام‌نور مهريز: 4 رشته كارشناسي ارشد به پيام‌نور مهريز اضافه شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از خبرگزاري فارس؛ رئيس دانشگاه پيام‌نور مهريز از افزايش چهار رشته كارشناسي ارشد به رشته‌هاي دانشگاه پيام‌نور مهريز خبر داد.


عليرضا دهقان‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مهريز اظهار داشت: در سال جاري چهار رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد به رشته‌هاي موجود دانشگاه پيام‌نور واحد مهريز اضافه شد.
وي خاطرنشان كرد: در مهرماه سال جاري رشته‌هاي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، آموزش زبان فارسي، الهيات با گرايش قرآن و حديث و جغرافيا با گرايش اقليم‌شناسي به رشته‌هاي دانشگاه پيام نور مهريز اضافه خواهد شد.
دهقان‌پور عنوان داشت: افزايش اين رشته‌ها هم‌اكنون به تصويب رسيده است و از مهرماه در اين رشته‌ها در مقاطع كارشناسي ارشد دانشجو پذيرش خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: افزايش رشته‌هاي كارشناسي ارشد رياضي و فيزيك به اين دانشگاه نيز هم‌اكنون در حال پيگيري است.
دهقان‌پور يادآور شد: دانشگاه پيام‌نور مهريز در سال 1375 با يك رشته كارشناسي مديريت كار خود را آغاز كرد و اكنون با 43 رشته كارشناسي و 2هزار و 430 دانشجو مشغول فعاليت است.
وي بيان داشت: از مجموع دانشجويان مشغول تحصيل در دانشگاه پيام‌نور مهريز، 63 درصد را دختران و 37 درصد را پسران تشكيل مي‌دهند.
دهقان‌پور همچنين بيان داشت: اين دانشگاه تاكنون 2هزار و 89 دانشجوي فارغ‌التحصيل داشته است.

آدرس کوتاه :