رييس تبليغات اسلامي مهريز خواستار هوشياري مردم دربرابر انحرافات شد

رييس تبليغات اسلامي مهريز خواستار هوشياري مردم دربرابر انحرافات شد


DIV P { MARGIN: 0px } رييس تبليغات اسلامي مهريز خواستار هوشياري مردم دربرابر انحرافات شد  حجت السلام مجید جعفر پور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز گفت: بي توجهي و بي تفاوتي به فعاليت هاي برخي نحله و فرقه هاي منحرف آسيب هاي بزرگ فرهنگي را به همراه دارد. وي اضافه کرد: يکي از خطراتي که نسل جوان و جامعه مذهبي ما را بشدت مورد هجمه خود قرار داده بحث رواج تفکرات انحرافي است. وي گفت: دشمنان سخت در تلاش هستند تا کيان اسلامي و همچنين اعتقادات پاک مذهبي مردم را تحت تاثير اقدامات و فعاليت هاي کور خود قرار دهند. جعفرپور خاطر نشان کرد: در دهه چهارم انقلاب اسلامي دشمنان مي خواهند با برخي ترفندهاي زيبنده و فريبنده افکار جوانان ما را خدشه دار کنند. وي گفت: وجود برخي فرق و نحله هاي فکري در اصل با رويکرد ضربه زدن به مقدسات و تضعيف ارزش ها و انحراف جوانان و مردم متدين است . وي بدون اشاره به نام اين نوع فرقه ها و تفکرات از همه متوليان امر فرهنگ و روحانيون تقاضا کرد در اين رابطه با جديت در صحنه حاضز باشند. جعفرپور حفظ هوشياري در قبال اهداف و برنامه هاي دشمنان و ارتقاي سطح آگاهي هاي مردم و نسل جوان در باب تفکرات انحرافي را نيازمند پيگيري دانست و گفت: دين مبين اسلامي به عنوان کامل ترين مکتب جوابگوي همه نيازهاي و مسائل است و براي سعادت نيا و آخرت داراي برنامه است.    
رييس تبليغات اسلامي مهريز خواستار هوشياري مردم دربرابر انحرافات شد

رييس تبليغات اسلامي مهريز خواستار هوشياري مردم دربرابر انحرافات شد
 حجت السلام مجید جعفر پور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز گفت: بي توجهي و بي تفاوتي به فعاليت هاي برخي نحله و فرقه هاي منحرف آسيب هاي بزرگ فرهنگي را به همراه دارد.
وي اضافه کرد: يکي از خطراتي که نسل جوان و جامعه مذهبي ما را بشدت مورد هجمه خود قرار داده بحث رواج تفکرات انحرافي است.
وي گفت: دشمنان سخت در تلاش هستند تا کيان اسلامي و همچنين اعتقادات پاک مذهبي مردم را تحت تاثير اقدامات و فعاليت هاي کور خود قرار دهند.
جعفرپور خاطر نشان کرد: در دهه چهارم انقلاب اسلامي دشمنان مي خواهند با برخي ترفندهاي زيبنده و فريبنده افکار جوانان ما را خدشه دار کنند.
وي گفت: وجود برخي فرق و نحله هاي فکري در اصل با رويکرد ضربه زدن به مقدسات و تضعيف ارزش ها و انحراف جوانان و مردم متدين است .
وي بدون اشاره به نام اين نوع فرقه ها و تفکرات از همه متوليان امر فرهنگ و روحانيون تقاضا کرد در اين رابطه با جديت در صحنه حاضز باشند.
جعفرپور حفظ هوشياري در قبال اهداف و برنامه هاي دشمنان و ارتقاي سطح آگاهي هاي مردم و نسل جوان در باب تفکرات انحرافي را نيازمند پيگيري دانست و گفت: دين مبين اسلامي به عنوان کامل ترين مکتب جوابگوي همه نيازهاي و مسائل است و براي سعادت نيا و آخرت داراي برنامه است.

 
 
آدرس کوتاه :