رئوس برنامه های کاری اداره بازرگانی شهرستان مهریزدر سال 88 اعلام شد

رئوس برنامه های کاری اداره بازرگانی شهرستان مهریزدر سال 88 اعلام شد


به گزارش روابط عمومی اداره بازرگانی شهرستان مهریز رئوس برنامه های کاری آن اداره در سال 88 به شرح ذیل اعلام گردید:
رئوس برنامه های کاری اداره بازرگانی شهرستان مهریزدر سال 88 اعلام شد

رئوس برنامه های کاری اداره بازرگانی شهرستان مهریزدر سال 88  اعلام شد

به گزارش  روابط عمومی اداره بازرگانی شهرستان مهریز رئوس برنامه های کاری آن اداره در سال 88 به شرح ذیل اعلام گردید:

1-    پیگیری ایجاد بازار میوه و تره بار

2-   پیگیری ایجاد شهرک صنفی جهت انتقال صنوف آلاینده و مزاحم شهری به محل مورد نظر

3-   پیگیری وصول جرایم صنفی

4-   پیگیری صدور مجوز جهت باقیمانده صنوف بدون پروانه

5-   انجان انتخابات اتحادیه های صنفی منقضی شده

6-   برگزاری دوره های آموزشی جهت صنوف و تولیدکنندگان  

آدرس کوتاه :