رونق اقامه نماز جماعت در مدارس مهريز


درراستا ي رونق نماز امام جمعه مهریز روزهاي سه شنبه هرهفته دريکي از مدارس حضور پيدا کرده و نماز جماعت اقامه می کند .

رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهريزگفت :روزهاي سه شنبه هرهفته امام جمعه دريکي از مدارس حضور پيدا مي کنند و اقامه نماز جماعت اول وقت خواهند داشت.
سيد علي کارآموزافزود: این مراسم همراه با علاقه دانش آموزان و باشکوه خاصي برپا  مي شود .
وی بيان داشت :در کنار نماز جماعت توصيه هاي مذهبي و ديني و آموزشي که به عنوان يک رهنمودي براي بحث و توسعه آموزش هاي مدارس و به عنوان يک تقويت باورهاي ديني و مذهبي براي دانش آموزان بيان خواهد شد.
حجت الاسلام محي الديني امام جمعه مهريز نیز اظهار داشت  :محور کار نماز هست و اعتقاد بر اين هست که اگر شعار نماز را در مدارس احياء کنيم اين امر الهي و فريضه الهي که ستون دين هست،قطعأ اثر خوب و مثبتي روي نسل جوان خواهد داشت و مسائل تربيتي و ديني هم بیان می شود .
آدرس کوتاه :