روستای کمال آباد میزبان دومین کمیسیون عمران و توسعه روستاهای مهریز در سال 91 است

روستای کمال آباد میزبان دومین کمیسیون عمران و توسعه روستاهای مهریز در سال 91 است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، روستای کمال آباد دهستان ارنان میزبان دومین کمیسیون عمران و توسعه روستاهای شهرستان مهریز در سال 91 است. این کمیسیون به ریاست فرماندار و با حضور بخشدار مرکزی و مدیران 13 دستگاه اجرایی مربوطه در محل مسجد این روستا برگزار و مشکلات اهالی از زبان دهیار و شورای این روستابیان و پیگیری می شود. واگذاری زمین مسکونی مهمترین خواسته اهالی این روستاست که مقرر شد با هماهنگی و پیگیری های لازم زمین مسکونی به متقاضیان در روستای سرو واگذار شود. آسفالت خیابان ارتباطی روستای کمال آباد به سرو - ارنان در سال 91، بررسی درخواست احداث پارک روستایی، تعریض خیابان اصلی روستا در سال 91، در اولویت گذاشتن تعویض شبکه های فرسوده آب شرب روستا، مرمت قلعه روستا، معرفی جوانان روستا به بنیاد مسکن برای اخذ زمین مسکونی، پیشنهاد تأمین کمک هزینه تعمیر مسجد روستا در کمیته برنامه ریزی و تصویب آن، معرفی جوانان جویای کار به کمیته امداد از مصوبات این کمیسیون بود. .
روستای کمال آباد میزبان دومین کمیسیون عمران و توسعه روستاهای مهریز در سال 91 است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، روستای کمال آباد دهستان ارنان میزبان دومین کمیسیون عمران و توسعه روستاهای شهرستان مهریز در سال 91 است.
این کمیسیون به ریاست فرماندار و با حضور بخشدار مرکزی و مدیران 13 دستگاه اجرایی مربوطه در محل مسجد این روستا برگزار و مشکلات اهالی از زبان دهیار و شورای این روستابیان و پیگیری می شود.
واگذاری زمین مسکونی مهمترین خواسته اهالی این روستاست که مقرر شد با هماهنگی و پیگیری های لازم زمین مسکونی به متقاضیان در روستای سرو واگذار شود.
آسفالت خیابان ارتباطی روستای کمال آباد به سرو - ارنان در سال 91، بررسی درخواست احداث پارک روستایی، تعریض خیابان اصلی روستا در سال 91، در اولویت گذاشتن تعویض شبکه های فرسوده آب شرب روستا، مرمت قلعه روستا، معرفی جوانان روستا به بنیاد مسکن برای اخذ زمین مسکونی، پیشنهاد تأمین کمک هزینه تعمیر مسجد روستا در کمیته برنامه ریزی و تصویب آن، معرفی جوانان جویای کار به کمیته امداد از مصوبات این کمیسیون بود.

.

آدرس کوتاه :