روستای چنار میزبان کميسيون توسعه و عمران روستاهاي شهرستان مهريز بود

روستای چنار میزبان کميسيون توسعه و عمران روستاهاي شهرستان مهريز بود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کميسيون توسعه و عمران روستاهاي شهرستان مهريز به رياست فرماندار و با حضور مديران 13 دستگاه اجرايي مربوطه در روستاي چنار دهستان تنگ چنار تشکيل شد. پيگيري تامين اعتبار و آغاز عمليات احداث بلوار روستا، تکميل طرح هادي، احداث پارک روستايي چنار، از مهمترين خواسته اهالي اين روستا بود که در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت. برخی از مصوبات این جلسه: مديريت جهادكشاورزي براي مرتفع شدن كود موردنياز كشاورزان منطقه، براساس نوع كود درخواستي فعلي ،مساعدت و اقدام لازم در اسرع وقت به عمل آورد و تعاوني روستايي نسبت به خريد و انتقال به منطقه همكاري نمايد. براي تأمين اعتبار مكفي موردنياز قنات روستا، حداكثر مساعدت و اقدام لازم از سوي مديريت جهادكشاروزي بعمل آيد. ازسوي تعاوني روستايي شهرستان باتوجه به مشكلات شركت تعاوني دهستان و ضرب الاجل تعيين شده از طرف سازمان مركزي، درمهلت مشخص شده نسبت به تعيين تكليف نهايي اقدام و نتيجه به عموم اهالي و سهامداران اعلام شود.  درخصوص درخواست مستمر اهالي براي احداث بلوار چنار، باتوجه به تصويب طرح مذكور، مقرر شد جلسه اي در اسرع وقت باحضور بنيادمسكن انقلاب اسلامي، معاونت راه روستايي اداره راه وشهرسازي استان، اداره راه و شهرسازي شهرستان و شوراي اسلامي و دهياري روستا درمحل بخشداري برگزار و ضمن هماهنگي براي نحوة تأمين اعتبار،ميزان اعتبار موردنياز كل عمليات و نيز فاز اوّل عملياتي مشخص گردد تا انشاءا... در سال جاري به نحو مقتضي نسبت به تأمين اعتبار استاني و حتي المقدور ملي از سوي ارگان هاي ذيربط اقدام شود. (دستگاه مجري بنيادمسكن انقلاب اسلامي و همكاري اداره راه و شهرسازي) بنيادمسكن انقلاب اسلامي نسبت به آسفالت يك كوچة باقيمانده روستا، براساس اولويت اقدام نمايد. باتوجه به درخواست انجام آبرساني سيار در تابستان سال جاري براي باغات كشاورزي، طي هفتة آني از سوي بخشداري مركزي نسبت به تشكيل جلسه باحضور نماينده شركت آب منطقه اي، مديريت جهادكشاورزي و نماينده مديريت بحران استانداري تشكيل تا نسبت به تجهيز يكي از چاههاي اضطراري منطقه اقدام و آبرساني سيار در اسرع وقت آغاز شود. باتوجه به كمبود سيلندر گاز مايع، سريعاً با هماهنگي بخشداري مركزي و تشكيل جلسه باحضور شوراي اسلامي و شركت پخش فرآورده هاي نفتي و...، ترجيحاً نسبت به راه اندازي يك واحد ديگر فروش سيلندر گاز مايع در منطقه، و يا همكاري براي تأمين سيلندر موردنياز واحد مذكور اقدام عاجل بعمل آيد. باتوجه به بلاتكليفي تكميل گلزار شهداء و حسينيه روستاي چنار، بخشداري مركزي ضمن دعوت از مسوولين مربوطه از بنيادشهيد وامور ايثارگران استان و شهرستان و شوراي اسلامي و دهياري و متوليان حسينيه، نسبت به تعيين تكليف و نحوه تكميل ساختمان گلزار شهداء و حسينيه هماهنگي و با تنظيم صورتجلسه اي در صورت نياز به تأمين اعتبار تكميل گلزار در سال جاري اقدام نمايند.
روستای چنار میزبان کميسيون توسعه و عمران روستاهاي شهرستان مهريز بود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کميسيون توسعه و عمران روستاهاي شهرستان مهريز به رياست فرماندار و با حضور مديران 13 دستگاه اجرايي مربوطه در روستاي چنار دهستان تنگ چنار تشکيل شد.
پيگيري تامين اعتبار و آغاز عمليات احداث بلوار روستا، تکميل طرح هادي، احداث پارک روستايي چنار، از مهمترين خواسته اهالي اين روستا بود که در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت.

برخی از مصوبات این جلسه:
مديريت جهادكشاورزي براي مرتفع شدن كود موردنياز كشاورزان منطقه، براساس نوع كود درخواستي فعلي ،مساعدت و اقدام لازم در اسرع وقت به عمل آورد و تعاوني روستايي نسبت به خريد و انتقال به منطقه همكاري نمايد.
براي تأمين اعتبار مكفي موردنياز قنات روستا، حداكثر مساعدت و اقدام لازم از سوي مديريت جهادكشاروزي بعمل آيد.
ازسوي تعاوني روستايي شهرستان باتوجه به مشكلات شركت تعاوني دهستان و ضرب الاجل تعيين شده از طرف سازمان مركزي، درمهلت مشخص شده نسبت به تعيين تكليف نهايي اقدام و نتيجه به عموم اهالي و سهامداران اعلام شود. 
درخصوص درخواست مستمر اهالي براي احداث بلوار چنار، باتوجه به تصويب طرح مذكور، مقرر شد جلسه اي در اسرع وقت باحضور بنيادمسكن انقلاب اسلامي، معاونت راه روستايي اداره راه وشهرسازي استان، اداره راه و شهرسازي شهرستان و شوراي اسلامي و دهياري روستا درمحل بخشداري برگزار و ضمن هماهنگي براي نحوة تأمين اعتبار،ميزان اعتبار موردنياز كل عمليات و نيز فاز اوّل عملياتي مشخص گردد تا انشاءا... در سال جاري به نحو مقتضي نسبت به تأمين اعتبار استاني و حتي المقدور ملي از سوي ارگان هاي ذيربط اقدام شود. (دستگاه مجري بنيادمسكن انقلاب اسلامي و همكاري اداره راه و شهرسازي)
بنيادمسكن انقلاب اسلامي نسبت به آسفالت يك كوچة باقيمانده روستا، براساس اولويت اقدام نمايد.
باتوجه به درخواست انجام آبرساني سيار در تابستان سال جاري براي باغات كشاورزي، طي هفتة آني از سوي بخشداري مركزي نسبت به تشكيل جلسه باحضور نماينده شركت آب منطقه اي، مديريت جهادكشاورزي و نماينده مديريت بحران استانداري تشكيل تا نسبت به تجهيز يكي از چاههاي اضطراري منطقه اقدام و آبرساني سيار در اسرع وقت آغاز شود.
باتوجه به كمبود سيلندر گاز مايع، سريعاً با هماهنگي بخشداري مركزي و تشكيل جلسه باحضور شوراي اسلامي و شركت پخش فرآورده هاي نفتي و...، ترجيحاً نسبت به راه اندازي يك واحد ديگر فروش سيلندر گاز مايع در منطقه، و يا همكاري براي تأمين سيلندر موردنياز واحد مذكور اقدام عاجل بعمل آيد.
باتوجه به بلاتكليفي تكميل گلزار شهداء و حسينيه روستاي چنار، بخشداري مركزي ضمن دعوت از مسوولين مربوطه از بنيادشهيد وامور ايثارگران استان و شهرستان و شوراي اسلامي و دهياري و متوليان حسينيه، نسبت به تعيين تكليف و نحوه تكميل ساختمان گلزار شهداء و حسينيه هماهنگي و با تنظيم صورتجلسه اي در صورت نياز به تأمين اعتبار تكميل گلزار در سال جاري اقدام نمايند.

آدرس کوتاه :