روستای باغ دهوک میزبان كميته عمران وتوسعه روستاهای مهریز بود

روستای باغ دهوک میزبان كميته عمران وتوسعه روستاهای مهریز بود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، كميته عمران وتوسعه روستاهای مهریز با حضور بخشدار جدید مهریز دوباره کلید خورد و روستای باغ دهوک مهریز میزبان این کمیته بود مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز چندین ماه پیش آن را پایه گذاری و در چند روستا نیز مشکلاتی برطرف شد. در این نشست جمعی از اهالی، دهیار و شورای  این روستا مشکلات خود را مطرح و مسئولان ذیربط شهرستان به ریاست قهوه چی بخشدار مرکزی و رستگاری معاونت فرمانداری مهریز پاسخگو بودند و مشکلات را پیگیری می کردند. اهم اقدامات انجام شده در روستا بر اساس تصميمات قبلي: -تهيه طرح هادي روستا -اجراي طرح هادي و زيرسازي و اسفالت معابر -احداث بوستان روستايي سلامت -اجراي شبكه گذاري و گازرساني روستا - مساعدت در خصوص اجراي طرح زكات (حسينيه روستا) - احداث بلوار روستا مشكلات و نياز هاي اساسي روستا بر اساس اعلام بخشدار محترم،دهيار و اعضاي شوراي اسلامي و اهالي محترم : 1- روكش آسفالت معابر روستا 2- تكميل سنگ جدول و سنگفرش پياده روها 3- روشنايي معابر روستا به ويژه بلوار جديدالاحداث 4- احداث ادامه بلوار جديدالاحداث تا جاده شيرازي 5- اتصال دائمي آب آشاميدني روستا به آب شهري باتوجه به لوله كشي انجام شده و آماده بودن بستر كار 6- واگذاري قلعه قديمي به بخش خصوصي،ترميم و بازسازي آن باتوجه به چشم انداز زيبايي كه دارد. 7- تغيير ايستگاه سرويس اياب و ذهاب شهرداري به داخل روستا 8- آماده سازي و واگذاري اراضي جهت ساخت و ساز مسكن مهر 9- درختكاري و خاكريزي بلوار 10-احداث و تكميل راه امامزاده شاه صفي الدين 11-تأمين اعتبار ادامة حفر چاه كشاورزي روستا ارائه توضيح و شفاف سازي ميراث فرهنگي و گردشگري درخصوص قدمت مسجد قديمي روستا و در پایان تصميمات اتخاذ شده: 1- در مورد درختكاري و خاكريزي بلوار، براساس اعلام رياست محترم بنيادمسكن با دهياري هماهنگي لازم به عمل آمده تا باتوجه به  توافقنامه قبلي از محل اعتبار پياده رو سازي انجام شود. 2- در مورد بحث مسكن مهر باتوجه به اينكه درحريم حوزه شهري قرار دارد به عهده اداره راه و شهرسازي است كه براساس اعلام رياست محترم اداره راه وشهرسازي، زمين تخصيصي به ساخت و ساز مسكن مهر در حال پيگيري مي باشد و  انشاءا... بزودي كارهاي نقشه برداري و تفكيكي آن انجام و به متقاضيان باتوجه به اولويت شرايط واگذار خواهد شد. 3- در مورد ادامه راه شاه صفي الدين كه در قسمت هايي نياز به آزادسازي دارد شوراي اسلامي و دهياري نسبت به آزادسازي اقدام تا در دستوركار قرارگيرد.(همچنين تعيين تكليف آب انبار موجود و ديوار خود مجموعه امامزاده كه بايد از طرف شهرداري و اهالي محترم نيز پيگيري شود.) همچنين اداره راه و شهرسازي جهت تكميل و اتمام پروژه اقدام لازم بعمل آورد. 4- در مورد روشنايي معابر مقرر شد مكانهاي موردنياز شناسايي و طي نامه اي از طرف دهياري به اداره برق اعلام تا اقدام لازم صورت پذيرد. 5- در مورد تأمين روشنايي بلوار مقرر گرديد طراحي و برآورد هزينه توسط اداره برق انجام و به بخشداري اعلام شود. 6- در مورد وصل شدن دايمي آب روستا به آب شهري مقرر شد با هماهنگي ادارات آب وفاضلاب شهري و آب و فاضلاب روستايي در دستوركار براي اقدام لازم قرار گيرد. 7- در مورد تغيير ايستگاه ميني بوسهاي شهرداري به داخل روستا مقرر شد موضوع از طريق سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري دنبال و در صورت امكان مساعدت و اقدام لازم انجام شود. 8- در مورد واگذاري قلعه به بخش خصوصي مقرر شد موضوع از طريق اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دنبال و از طريق شوراي اسلامي و دهياري با آن اداره مكاتبه تا در حال حاضر جهت محفوظ ماندن و حفظ آن نسبت به ساخت درب مناسب و نصب آن و انجام مرمت ضروري اقدام شود .جهت فراهم شدن امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي، جلب رضايت و موافقت مالكين ضروري است. 9- در مورد ادامه حفر چاه روستا براساس اخذ مجوز 50 متر كه 33 متر آن حفر و 17 متر آن باقي مانده كه مقرر شد موضوع از طريق مديريت جهادكشاورزي دنبال تا با تأمين اعتبار اقدام لازم صورت پذيرد. درخصوص مسائل مطرح شده توسط قدمت مسجد روستا، اداره ميراث فرهنگي و گردشگري با دعوت از كارشناسان خبره، نسبت به شفاف سازي موضوع اقدام لازم بعمل آورد  
روستای باغ دهوک میزبان كميته عمران وتوسعه روستاهای مهریز بود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، كميته عمران وتوسعه روستاهای مهریز با حضور بخشدار جدید مهریز دوباره کلید خورد و روستای باغ دهوک مهریز میزبان این کمیته بود مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز چندین ماه پیش آن را پایه گذاری و در چند روستا نیز مشکلاتی برطرف شد.
در این نشست جمعی از اهالی، دهیار و شورای  این روستا مشکلات خود را مطرح و مسئولان ذیربط شهرستان به ریاست قهوه چی بخشدار مرکزی و رستگاری معاونت فرمانداری مهریز پاسخگو بودند و مشکلات را پیگیری می کردند.

اهم اقدامات انجام شده در روستا بر اساس تصميمات قبلي:

-تهيه طرح هادي روستا
-اجراي طرح هادي و زيرسازي و اسفالت معابر
-احداث بوستان روستايي سلامت
-اجراي شبكه گذاري و گازرساني روستا
- مساعدت در خصوص اجراي طرح زكات (حسينيه روستا)
- احداث بلوار روستا

مشكلات و نياز هاي اساسي روستا بر اساس اعلام بخشدار محترم،دهيار و اعضاي شوراي اسلامي و اهالي محترم :
1- روكش آسفالت معابر روستا
2- تكميل سنگ جدول و سنگفرش پياده روها
3- روشنايي معابر روستا به ويژه بلوار جديدالاحداث
4- احداث ادامه بلوار جديدالاحداث تا جاده شيرازي
5- اتصال دائمي آب آشاميدني روستا به آب شهري باتوجه به لوله كشي انجام شده و آماده بودن بستر كار
6- واگذاري قلعه قديمي به بخش خصوصي،ترميم و بازسازي آن باتوجه به چشم انداز زيبايي كه دارد.
7- تغيير ايستگاه سرويس اياب و ذهاب شهرداري به داخل روستا
8- آماده سازي و واگذاري اراضي جهت ساخت و ساز مسكن مهر
9- درختكاري و خاكريزي بلوار
10-احداث و تكميل راه امامزاده شاه صفي الدين
11-تأمين اعتبار ادامة حفر چاه كشاورزي روستا
ارائه توضيح و شفاف سازي ميراث فرهنگي و گردشگري درخصوص قدمت مسجد قديمي روستا

و در پایان تصميمات اتخاذ شده:

1- در مورد درختكاري و خاكريزي بلوار، براساس اعلام رياست محترم بنيادمسكن با دهياري هماهنگي لازم به عمل آمده تا باتوجه به  توافقنامه قبلي از محل اعتبار پياده رو سازي انجام شود.
2- در مورد بحث مسكن مهر باتوجه به اينكه درحريم حوزه شهري قرار دارد به عهده اداره راه و شهرسازي است كه براساس اعلام رياست محترم اداره راه وشهرسازي، زمين تخصيصي به ساخت و ساز مسكن مهر در حال پيگيري مي باشد و  انشاءا... بزودي كارهاي نقشه برداري و تفكيكي آن انجام و به متقاضيان باتوجه به اولويت شرايط واگذار خواهد شد.
3- در مورد ادامه راه شاه صفي الدين كه در قسمت هايي نياز به آزادسازي دارد شوراي اسلامي و دهياري نسبت به آزادسازي اقدام تا در دستوركار قرارگيرد.(همچنين تعيين تكليف آب انبار موجود و ديوار خود مجموعه امامزاده كه بايد از طرف شهرداري و اهالي محترم نيز پيگيري شود.) همچنين اداره راه و شهرسازي جهت تكميل و اتمام پروژه اقدام لازم بعمل آورد.
4- در مورد روشنايي معابر مقرر شد مكانهاي موردنياز شناسايي و طي نامه اي از طرف دهياري به اداره برق اعلام تا اقدام لازم صورت پذيرد.
5- در مورد تأمين روشنايي بلوار مقرر گرديد طراحي و برآورد هزينه توسط اداره برق انجام و به بخشداري اعلام شود.
6- در مورد وصل شدن دايمي آب روستا به آب شهري مقرر شد با هماهنگي ادارات آب وفاضلاب شهري و آب و فاضلاب روستايي در دستوركار براي اقدام لازم قرار گيرد.
7- در مورد تغيير ايستگاه ميني بوسهاي شهرداري به داخل روستا مقرر شد موضوع از طريق سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري دنبال و در صورت امكان مساعدت و اقدام لازم انجام شود.
8- در مورد واگذاري قلعه به بخش خصوصي مقرر شد موضوع از طريق اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دنبال و از طريق شوراي اسلامي و دهياري با آن اداره مكاتبه تا در حال حاضر جهت محفوظ ماندن و حفظ آن نسبت به ساخت درب مناسب و نصب آن و انجام مرمت ضروري اقدام شود .جهت فراهم شدن امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي، جلب رضايت و موافقت مالكين ضروري است.
9- در مورد ادامه حفر چاه روستا براساس اخذ مجوز 50 متر كه 33 متر آن حفر و 17 متر آن باقي مانده كه مقرر شد موضوع از طريق مديريت جهادكشاورزي دنبال تا با تأمين اعتبار اقدام لازم صورت پذيرد.
درخصوص مسائل مطرح شده توسط قدمت مسجد روستا، اداره ميراث فرهنگي و گردشگري با دعوت از كارشناسان خبره، نسبت به شفاف سازي موضوع اقدام لازم بعمل آورد

 
آدرس کوتاه :