رفع بخشی اندکی از معضل کم آبی صنعت مهریز؛ آب چاه کشتارگاه مهریز به بخش صنعت اختصاص یافت

رفع بخشی اندکی از معضل کم آبی صنعت مهریز؛ آب چاه کشتارگاه مهریز به بخش صنعت اختصاص یافت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرعامل شرکت عمران شهرک صنعتی مهریز گفت: آب کشتارگاه مهریز به واحدهای صنعتی داده شد که با این وجود بخش اندکی از مشکل کم‌آبی این واحدهای رفع شد. حمیدرضا بشارت در نشست مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی استان، فرماندار و مدیران صنایع مهریز در شهرک صنعتی این شهرستان گفت: با پیگیری‌های مجدانه نماینده مردم مهریز در مجلس و فرماندار مهریز، چندی پیش هشت لیتر در ثانیه از تمامی آب کشتارگاه مهریز که برای شرب هم نامرغوب بود به واحدهای صنعتی داده شد که با این وجود بخش اندکی از مشکل کم‌آبی این واحدهای رفع شد. وی افزود: بدون احتساب واحدهایی که مجوز جدید برای احداث گرفته‌اند، ۷۲ واحد صنعتی فعال مهریز با تخصیص هشت لیتر در ثانیه از تمامی آب کشتارگاه مهریز نیازمند ۲۰ لیتر در ثانیه آب دیگر برای حل معضل کم آبی هستند که این امر عنایت مسئولان استان را نیز می‌طلبد. بشارت خاطرنشان کرد: شهرستان مهریز با دارا بودن پنج شهرک صنعتی از نظر حجم واحدهای صنعتی مقام سوم استان را با ۷۲ واحد تولیدی فعال و بیش از ۲هزار نفر اشتغال داراست.
رفع بخشی اندکی از معضل کم آبی صنعت مهریز؛ آب چاه کشتارگاه مهریز به بخش صنعت اختصاص یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرعامل شرکت عمران شهرک صنعتی مهریز گفت: آب کشتارگاه مهریز به واحدهای صنعتی داده شد که با این وجود بخش اندکی از مشکل کم‌آبی این واحدهای رفع شد.
حمیدرضا بشارت در نشست مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی استان، فرماندار و مدیران صنایع مهریز در شهرک صنعتی این شهرستان گفت:
با پیگیری‌های مجدانه نماینده مردم مهریز در مجلس و فرماندار مهریز، چندی پیش هشت لیتر در ثانیه از تمامی آب کشتارگاه مهریز که برای شرب هم نامرغوب بود به واحدهای صنعتی داده شد که با این وجود بخش اندکی از مشکل کم‌آبی این واحدهای رفع شد.
وی افزود: بدون احتساب واحدهایی که مجوز جدید برای احداث گرفته‌اند، ۷۲ واحد صنعتی فعال مهریز با تخصیص هشت لیتر در ثانیه از تمامی آب کشتارگاه مهریز نیازمند ۲۰ لیتر در ثانیه آب دیگر برای حل معضل کم آبی هستند که این امر عنایت مسئولان استان را نیز می‌طلبد.
بشارت خاطرنشان کرد: شهرستان مهریز با دارا بودن پنج شهرک صنعتی از نظر حجم واحدهای صنعتی مقام سوم استان را با ۷۲ واحد تولیدی فعال و بیش از ۲هزار نفر اشتغال داراست.

آدرس کوتاه :