رشد 80 درصدی اسکان مسافران نوروزی تاکنون

رشد 80 درصدی اسکان مسافران نوروزی تاکنون


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، حسن حاضری مدیرآموزش و پرورش شهرستان مهریز در مصاحبه ای از رشد 80درصدی اسکان مسافران نوروزی تاکنون خبر داد و افزود: ستاد اسکان مسافران نوروزی در مهریز با 17 باب آموزشگاه با ظرفیت 150 کلاس درس از 25 اسفند با خدمات رسانی 50 نفر شروع  به کار کرد که تا امروز شهرستان مهریز پذیرایی1478  خانوار با آماری بیش از 7565 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته تا به امروز رشد 80درصدی را نشان می دهد. وی افزود: بیشترین آمار پذیرش مربوط به دوم فروردین ماه بوده تعداد 177 خانوار در این روز پذیرش شدند که مجبور به افزایش 3 باب آموزشگاه با تعداد 30 کلاس درس شدیم. حاضری گفت: بیشترین مسافران از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، همدان و البرز به مقصد هرمزگان بودند.
رشد 80 درصدی اسکان مسافران نوروزی تاکنون

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، حسن حاضری مدیرآموزش و پرورش شهرستان مهریز در مصاحبه ای از رشد 80درصدی اسکان مسافران نوروزی تاکنون خبر داد و افزود: ستاد اسکان مسافران نوروزی در مهریز با 17 باب آموزشگاه با ظرفیت 150 کلاس درس از 25 اسفند با خدمات رسانی 50 نفر شروع  به کار کرد که تا امروز شهرستان مهریز پذیرایی1478  خانوار با آماری بیش از 7565 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته تا به امروز رشد 80درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: بیشترین آمار پذیرش مربوط به دوم فروردین ماه بوده تعداد 177 خانوار در این روز پذیرش شدند که مجبور به افزایش 3 باب آموزشگاه با تعداد 30 کلاس درس شدیم.
حاضری گفت: بیشترین مسافران از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، همدان و البرز به مقصد هرمزگان بودند.

آدرس کوتاه :