رشد صد درصدی بازدید کنندگان از شهر مهریز در ایام تعطیلات نوروزی امسال

رشد صد درصدی بازدید کنندگان از شهر مهریز در ایام تعطیلات نوروزی امسال


به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی شهرستان مهریز در ایام تعطیلات نوروزی امسال بیش از 121270 نفر بازدید و 6710 نفر اسکان نمودند
رشد صد درصدی بازدید کنندگان از شهر مهریز در ایام تعطیلات نوروزی امسال
رشد صد درصدی بازدید کنندگان  از شهر مهریز در ایام تعطیلات نوروزی امسال

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی شهرستان مهریز در  ایام تعطیلات نوروزی امسال بیش از 121270 نفر بازدید و 6710 نفر اسکان  نمودند که این آمار مربوط به بازدیدکنندگان از اماکن عمومی  و اسکان در محلهای عمومیِ مشخص بوده است لیکن آمار کل تردد کنندگان در شهرستان مهریز بیش از 300000 نفر تخمین زده می شود.

لازم به ذکر است که در سال گذشته آمار بازدیدکتنندگان 54340 بوده است که این رشد صدردرصدی قابل توجه و برنامه ریزی بیشتر برای سال آینده می باشد.

آدرس کوتاه :