راه اندازی کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت در مهریز

راه اندازی کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت در مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت که اولین بار با حضور فرماندار مهریز کلید خورد برای دومین هفته متوالی اینبار به میزبانی کانون فعالین ازدواج شفای مهریز برگزار شد. این کاروان پنجشنبه هر هفته ساعت 6:30 صبح از میدان شهدای گمنام آغاز میشود و این هفته دوچرخه سواران مسیر میدان شهدای گمنام تا کانون فعالین ازدواج شفای مهریز را رکاب زدند. در پایان نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.
راه اندازی کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاروان دوچرخه سواری صبح و سلامت که اولین بار با حضور فرماندار مهریز کلید خورد برای دومین هفته متوالی اینبار به میزبانی کانون فعالین ازدواج شفای مهریز برگزار شد.

این کاروان پنجشنبه هر هفته ساعت 6:30 صبح از میدان شهدای گمنام آغاز میشود و این هفته دوچرخه سواران مسیر میدان شهدای گمنام تا کانون فعالین ازدواج شفای مهریز را رکاب زدند.
در پایان نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.

آدرس کوتاه :