راه اندازی او لین مرکز رفاه کودک و خانواده در شهرستان مهریز


بازدید و پیگری نمودن اولین مرکز رفاه کودک و خانواده در شهرستان مهریز با حضور فرماندار و رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریزانجام شد.

بازدید و پیگری نمودن اولین مرکز رفاه کودک و خانواده در شهرستان مهریز با حضور فرماندار و رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریزانجام شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:در این بازدید"سيد محمد رستگاري" فرماندار شهرستان مهریز ضمن تشکر از پیگیری های اداره بهزیستی شهرستان جهت راه اندازی این گونه مراکز که باعث شکوفایی استعداد های کودکان و آموزشهای متنوع مهارتی می شود  ابراز امید واری کرد با اخذ مجوزه های لازم کار مرکزسریعتر  شروع گردد زیرا اعتقاد داریم یکی از بهترین راههای اموزش کودکان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آموزشهای مهارت محور می باشد .
علیرضا علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان نیز در این بازدید بيان داشت :
شهرستان مهریز اولین شهرستان در استان یزد بعد از مرکز استان می باشد که در آن مرکز رفاه کودک و خانواده در حال تاسیس می باشد.
وی گفت:مراکز رفاه خانواده و کودک از مراکز نو و جدید دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی می باشد که با هدف آموزشهای مهارت محور ،آموزش کودکان از طریق کارگاههای مادر و کودک با بکار گیری کارشناسان مجرب و آموزش دیده فعالیت خواهد نمود .
رئیس اداره بهزیستی شهرستان با بیان اینک مجوز های فعالیت مرکز ذکر شده در مراحل نهائی می باشد انشالله  به زودی توسط کمیسیون ماده 26 استان صادر خواهد گردید .آدرس کوتاه :