راه اندازي 17 حلقه تربيتي در مدارس راهنمايي شهرستان در سال جاري

راه اندازي 17 حلقه تربيتي در مدارس راهنمايي شهرستان در سال جاري


گردهمايي فرماندهان واحدهاي مقاومت مدارس شهرستان مهريز برگزار شد و فرماندهان بسيج عملكرد خود را در خصوص اجراي برنامه هاي 89 جمع بندي و ارائه و در رابطه با مهمترين برنامه هاي سال جاري بحث و تبادل نظر شد. فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي مهريز در اين گردهمايي از راه اندازي 17 حلقه تربيتي در مدارس راهنمايي شهرستان در سال جاري خبر داد و افزود: 19 حلقه تربيتي هم اكنون در مدارس مقطع متوسطه مهريز فعال و 17 حلقه تربيتي نيز سهميه سال جاري بسيج دانش آموزي مي باشد كه در مدارس راهنمايي شهرستان در سال جاري راه اندازي خواهد شد. در ادامه همچنين پورصادقي نماينده ولي فقيه در بسيج مقاومت ناحيه مهريز ر سخناني به بيان اهميت و منزلت نقش معلم در جامعه پرداخت. وي اظهار داشت : معلمان آموزش و پرورش، امانتدار فرزندان ملت و سازنده اصلی شخصیت و شاکله فرزندان همه مردم هستند و این نقش استثنایی، نشان دهنده ارزش بسیار والای معلم است. وي بر ترويج فرهنگ ارزش‌هاي ديني و انديشه و تفكر استاد مطهري در جامعه تاكيد كرد و گفت: بسيجيان و قشر فرهنگي و دانشگاهي بايد در تبيين انديشه‌هاي اين متفكر وارسته و انتقال آن به نسل جديد تلاش كنند
راه اندازي 17 حلقه تربيتي در مدارس راهنمايي شهرستان در سال جاري

گردهمايي فرماندهان واحدهاي مقاومت مدارس شهرستان مهريز برگزار شد و فرماندهان بسيج عملكرد خود را در خصوص اجراي برنامه هاي 89 جمع بندي و ارائه و در رابطه با مهمترين برنامه هاي سال جاري بحث و تبادل نظر شد.
فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي مهريز در اين گردهمايي از راه اندازي 17 حلقه تربيتي در مدارس راهنمايي شهرستان در سال جاري خبر داد و افزود: 19 حلقه تربيتي هم اكنون در مدارس مقطع متوسطه مهريز فعال و 17 حلقه تربيتي نيز سهميه سال جاري بسيج دانش آموزي مي باشد كه در مدارس راهنمايي شهرستان در سال جاري راه اندازي خواهد شد.
در ادامه همچنين پورصادقي نماينده ولي فقيه در بسيج مقاومت ناحيه مهريز ر سخناني به بيان اهميت و منزلت نقش معلم در جامعه پرداخت.
وي اظهار داشت : معلمان آموزش و پرورش، امانتدار فرزندان ملت و سازنده اصلی شخصیت و شاکله فرزندان همه مردم هستند و این نقش استثنایی، نشان دهنده ارزش بسیار والای معلم است.
وي بر ترويج فرهنگ ارزش‌هاي ديني و انديشه و تفكر استاد مطهري در جامعه تاكيد كرد و گفت: بسيجيان و قشر فرهنگي و دانشگاهي بايد در تبيين انديشه‌هاي اين متفكر وارسته و انتقال آن به نسل جديد تلاش كنند

آدرس کوتاه :