راهیابی تنیس بازان مهریزی به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور

راهیابی تنیس بازان مهریزی به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، تیم تنیس روی میز شهرستان مهریز با قهرمانی در استان، به مسابقات تنیس روی میز بسیج قهرمانی کشور راه یافت. این مسابقات در مجموعه ورزشی شهدای بسیج یزد با حضور بازیکنانی از شهرستانهای مهریز، یزد، میبد و اردکان به صورت انفرادی و دوبل و جدول تک حذفی برگزار شد. در پایان بازی های انفرادی مهدی خوش خبر از یزد، مهدی صالحی از میبد و شهاب اعتماد العلما از مهریز مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند تا در مسابقات کشوری بسیج به مصاف رقیبان خود بروند. همچنین در دیدار پایانی رقابت های دوبل تیم مهریز متشکل از آقایان محمد صالح شفیع و شهاب اعتماد العلما با غلبه بر تیم میبد با ترکیب مهدی صالحی و علی زارعشاهی مقام نخست را از آن خود کرد و به مسابقات کشوری راه یافت. تیم یزد هم متشکل از مهدی خوش خبر و رامین هاشم بیگی به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یافت.
راهیابی تنیس بازان مهریزی به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، تیم تنیس روی میز شهرستان مهریز با قهرمانی در استان، به مسابقات تنیس روی میز بسیج قهرمانی کشور راه یافت.
این مسابقات در مجموعه ورزشی شهدای بسیج یزد با حضور بازیکنانی از شهرستانهای مهریز، یزد، میبد و اردکان به صورت انفرادی و دوبل و جدول تک حذفی برگزار شد.
در پایان بازی های انفرادی مهدی خوش خبر از یزد، مهدی صالحی از میبد و شهاب اعتماد العلما از مهریز مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند تا در مسابقات کشوری بسیج به مصاف رقیبان خود بروند.
همچنین در دیدار پایانی رقابت های دوبل تیم مهریز متشکل از آقایان محمد صالح شفیع و شهاب اعتماد العلما با غلبه بر تیم میبد با ترکیب مهدی صالحی و علی زارعشاهی مقام نخست را از آن خود کرد و به مسابقات کشوری راه یافت.
تیم یزد هم متشکل از مهدی خوش خبر و رامین هاشم بیگی به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یافت.

آدرس کوتاه :