راهکارهای تسریع در عملیات ساخت واحدهای مسکونی مهر بررسی شد

راهکارهای تسریع در عملیات ساخت واحدهای مسکونی مهر بررسی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مشکلات و موانع تسریع در عملیات مسکن مهر مهریز در جلسه ای با حضور رستگاری معاون فرماندار و دیگر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری این شهرستان بررسی شد و اعضا به تبادل نظرات در خصوص تسریع در عملیات عمرانی مسکن مهر همراه با حفظ کیفیت مطلوب پرداختند. 371 واحد مسکونی در سه شهرک شهید رجایی، شهید علی زارع و شهید بهشتی مهریز در حال ساخت می باشد.
راهکارهای تسریع در عملیات ساخت واحدهای مسکونی مهر بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مشکلات و موانع تسریع در عملیات مسکن مهر مهریز در جلسه ای با حضور رستگاری معاون فرماندار و دیگر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری این شهرستان بررسی شد و اعضا به تبادل نظرات در خصوص تسریع در عملیات عمرانی مسکن مهر همراه با حفظ کیفیت مطلوب پرداختند.

371 واحد مسکونی در سه شهرک شهید رجایی، شهید علی زارع و شهید بهشتی مهریز در حال ساخت می باشد.

آدرس کوتاه :