راهپيمايي مردم شهر دارالولايه مهريز در محكوميت سران فتنه


مردم فهيم، انقلابي، با بصيرت و هميشه در صحنه شهر دارالولايه مهريز همزمان با سراسر كشور بعد از نماز عبادي سياسي جمعه با راهپيمايي انزجار خود را از سران فتنه اعلام و از مسئولين قوه قضائيه محاكمه سريع آشوبگران و فتنه گران را از خواستار شدند. مردم شهرستان مهريز با سردادن شعارهاي مرگ بر ضد ولايت فقيه و مرگ برآمريكا،مرگ بر اسرائيل و مرگ بر انگليس حمايت خود را از ولي فقيه اعلام و با سردادن شعارهايي چون :« سران فتنه سبز اعدام باید گردند، حرف ما يك كلام محاكمه والسلام،خواص بي بصيرت  مايه ننگ امت » خشم و انزجار خود را از فتنه‌گران داخلي و خارجي به نمايش گذاشتند.
راهپيمايي مردم شهر دارالولايه مهريز در محكوميت سران فتنه

مردم فهيم، انقلابي، با بصيرت و هميشه در صحنه شهر دارالولايه مهريز همزمان با سراسر كشور بعد از نماز عبادي سياسي جمعه با راهپيمايي انزجار خود را از سران فتنه اعلام و از مسئولين قوه قضائيه محاكمه سريع آشوبگران و فتنه گران را از خواستار شدند.
مردم شهرستان مهريز با سردادن شعارهاي مرگ بر ضد ولايت فقيه و مرگ برآمريكا،مرگ بر اسرائيل و مرگ بر انگليس حمايت خود را از ولي فقيه اعلام و با سردادن شعارهايي چون :« سران فتنه سبز اعدام باید گردند، حرف ما يك كلام محاكمه والسلام،خواص بي بصيرت  مايه ننگ امت » خشم و انزجار خود را از فتنه‌گران داخلي و خارجي به نمايش گذاشتند.

آدرس کوتاه :