دیدار فرماندار مهریز با مدير كل جديد منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد

دیدار فرماندار مهریز با مدير كل جديد منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز با مدير كل جديد منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد دیدار کرد. سيد ابوالفضل وكيلي مدير كل جدید منابع طبيعي و آبخيزداري استان با حضور در شهرستان مهريز با فرماندار مهریز دیدار کرد و در جریان مشکلات و فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قرار گرفت. فرماندار مهريز نيز ضمن تبريك انتصاب شايسته ايشان توجه به مسئله منابع طبيعي را امري ضروري و نسبت به اين موضوع تاكيد كرد. مهندس وكيلي در ادامه سفر یکروزه به مهریز ضمن بازدید از پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری در جمع پرسنل منابع و آبخيزداري مهريز از نزديك با كاركنان اين اداره ديدار و به بيان اهداف و برنامه ها پرداخت. وی ضمن تاكيد به وظايف و اهداف سازماني منابع طبيعي وآبخيزداري به تعامل هر چه بيشتر پرسنل با مسئولين اشاره كرد.
دیدار فرماندار مهریز با مدير كل جديد منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز با مدير كل جديد منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد دیدار کرد.
سيد ابوالفضل وكيلي مدير كل جدید منابع طبيعي و آبخيزداري استان با حضور در شهرستان مهريز با فرماندار مهریز دیدار کرد و در جریان مشکلات و فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قرار گرفت.
فرماندار مهريز نيز ضمن تبريك انتصاب شايسته ايشان توجه به مسئله منابع طبيعي را امري ضروري و نسبت به اين موضوع تاكيد كرد.
مهندس وكيلي در ادامه سفر یکروزه به مهریز ضمن بازدید از پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری در جمع پرسنل منابع و آبخيزداري مهريز از نزديك با كاركنان اين اداره ديدار و به بيان اهداف و برنامه ها پرداخت.
وی ضمن تاكيد به وظايف و اهداف سازماني منابع طبيعي وآبخيزداري به تعامل هر چه بيشتر پرسنل با مسئولين اشاره كرد.

آدرس کوتاه :