دیدار فرماندار مهریز از چند خانواده مددجو در این شهرستان

دیدار فرماندار مهریز از چند خانواده مددجو در این شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه حسینی رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و جمعی از مسئولین با چند خانواده مددجو در این شهرستان دیدار کردند.
دیدار فرماندار مهریز از چند خانواده مددجو در این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه حسینی رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و جمعی از مسئولین با چند خانواده مددجو در این شهرستان دیدار کردند.

آدرس کوتاه :