دیدار با خانواده شهدا؛ اولین برنامه مسئولین شهرستان مهریز در سال 1391

دیدار با خانواده شهدا؛ اولین برنامه مسئولین شهرستان مهریز در سال 1391


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسئولین شهرستان مهریز در اولین روز از سال 1391 در سه اکیپ مختلف به دیدار جمعی از خانواده های شهدای این شهرستان رفتند و ضمن تجلیل از خانواده های شهدا یاد و خاطره ی شهدا را زنده و با آرمانهای 313 شهید گلگون کفن شهرستان مهریز عهد و میثاق بستند.  
دیدار با خانواده شهدا؛ اولین برنامه مسئولین شهرستان مهریز در سال 1391

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسئولین شهرستان مهریز در اولین روز از سال 1391 در سه اکیپ مختلف به دیدار جمعی از خانواده های شهدای این شهرستان رفتند و ضمن تجلیل از خانواده های شهدا یاد و خاطره ی شهدا را زنده و با آرمانهای 313 شهید گلگون کفن شهرستان مهریز عهد و میثاق بستند.

 

آدرس کوتاه :