دیدارفرماندار مهریزبا معاون وزیرومدیر عامل شرکت ملی گاز ایران


فرماندار مهریز به همراه نماینده مردم مهریز درمجلس شورای اسلامی صبح دیروزبا معاون وزیرومدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار مهریز به همراه نماینده مردم مهریز درمجلس شورای اسلامی صبح دیروزبا معاون وزیرومدیر عامل شرکت ملی گاز ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریزاین جلسه به منظور رفع مشکلات گازواحدهای تولیدی از جمله کارخانه سیمان شهرستان برگزار شد .


آدرس کوتاه :