ديدار فرماندار و امام جمعه مهريز با خانواده شهدا


فرماندار ، امام جمعه و جمعي از مسئولين شهرستان مهريز با حضور در منزل شهيدان زارع بيدكي دیدار و گفتگو کردند

آدرس کوتاه :