ديدار فرماندار مهريزبا مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان


صبح امروز فرماندار مهريز به همراه بخشدار مركزي شهرستان بامدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان در محل شركت ديدار و گفتگو كردند.

 

صبح امروز فرماندار مهريز به همراه بخشدار مركزي شهرستان مهريز بامدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان در محل شركت ديدار و گفتگو كردند.

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز در اين ديدار طرفين در خصوص  پروژه هاي آبفار در روستا هاي  شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند .آدرس کوتاه :