دو پایگاه انتخاب رشته دانشگاهی در مهریز راه اندازی شد

دو پایگاه انتخاب رشته دانشگاهی در مهریز راه اندازی شد


  دو پایگاه انتخاب رشته دانشگاهی   در مهریز راه اندازی شد   سید جلیل عقیلی مدیر اموزش   وپرورش شهرستان مهریز در گزارشی از راه   اندازی   دو پایگاه تعیین رشته دانشگاهی   برای داوطلبان کنکور امسال   در نظر گرفته شده است   عقیلی   عنوان کرد : دو   پایگاه با کادر   مجرب   . متخصص . وهمراه با مشاور   وبا داشتن تجهیزات نرم افزاری   نسبت   به   انتخاب رشته داوطلبان   فعالیت میکنند حدود 1000   نفر   از   دانش اموزان   مهریزی   در کنکور سراسری امسال   شرکت کرده اند
دو پایگاه انتخاب رشته دانشگاهی در مهریز راه اندازی شد

 دو پایگاه انتخاب رشته دانشگاهی  در مهریز راه اندازی شد

 

سید جلیل عقیلی مدیر اموزش  وپرورش شهرستان مهریز در گزارشی از راه  اندازی  دو پایگاه تعیین رشته دانشگاهی  برای داوطلبان کنکور امسال  در نظر گرفته شده است

  عقیلی  عنوان کرد : دو  پایگاه با کادر  مجرب  . متخصص . وهمراه با مشاور  وبا داشتن تجهیزات نرم افزاری  نسبت  به  انتخاب رشته داوطلبان  فعالیت میکنند

حدود 1000  نفر  از  دانش اموزان  مهریزی  در کنکور سراسری امسال  شرکت کرده اند

آدرس کوتاه :