دو نقره و یک برنز حاصل تلاش دووميداني کاران مهریزی در مسابقات منطقه شش كشور

دو نقره و یک برنز حاصل تلاش دووميداني کاران مهریزی در مسابقات منطقه شش كشور


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات دووميداني نونهالان منطقه شش كشور با درخشش دو و میدانی کاران مهریزی و  قهرماني تيم يزد پايان يافت. در اين رقابت ها تيم هاي هرمزگان ، كرمان، بوشهر و يزد در مواد 100 متر ، 100 متر با مانع ، 1500 متر ، 400 متر ، پرش ارتفاع ، پرش طول ، پرتاب وزنه و پرتاب نيزه با همبه رقابت پرداختند . تيم نونهالان يزد در مجموع تيمي با كسب 40 امتياز اول شد . تيم هاي بوشهر و هرمزگان دوم و سوم كسب كردند. محمد قرباني نونهال مهریزی در ماده 400 متر بر سکوی دوم ایستاد و مالك رحيمي از هرمزگان و محمد نصيرنيا از بوشهر مقام های اول و سوم را کسب کردند. محمدحسین فلاح دیگر نونهال مهریزی هم در ماده پرش طول مدال نقره را کسب کرد و فرشيد شعباني و حميدرضا نجفي هر دو از هرمزگان مقام هاي اول و سوم را از آن خود كردند.  در ماده پرتاب نيزه  ابوالفضل زارع با کسب مقام سومی دیگر دو و میدانی کار مهریزی شرکت کننده در این دوره از رقابت ها بود، محمد اسفندياري از بوشهر ، روح الله جعفرزاده از هرمزگان نیز اول و دوم شدند.
دو نقره و یک برنز حاصل تلاش دووميداني کاران مهریزی در مسابقات منطقه شش كشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات دووميداني نونهالان منطقه شش كشور با درخشش دو و میدانی کاران مهریزی و  قهرماني تيم يزد پايان يافت.
در اين رقابت ها تيم هاي هرمزگان ، كرمان، بوشهر و يزد در مواد 100 متر ، 100 متر با مانع ، 1500 متر ، 400 متر ، پرش ارتفاع ، پرش طول ، پرتاب وزنه و پرتاب نيزه با همبه رقابت پرداختند . تيم نونهالان يزد در مجموع تيمي با كسب 40 امتياز اول شد . تيم هاي بوشهر و هرمزگان دوم و سوم كسب كردند.
محمد قرباني نونهال مهریزی در ماده 400 متر بر سکوی دوم ایستاد و مالك رحيمي از هرمزگان و محمد نصيرنيا از بوشهر مقام های اول و سوم را کسب کردند.
محمدحسین فلاح دیگر نونهال مهریزی هم در ماده پرش طول مدال نقره را کسب کرد و فرشيد شعباني و حميدرضا نجفي هر دو از هرمزگان مقام هاي اول و سوم را از آن خود كردند.
 در ماده پرتاب نيزه  ابوالفضل زارع با کسب مقام سومی دیگر دو و میدانی کار مهریزی شرکت کننده در این دوره از رقابت ها بود، محمد اسفندياري از بوشهر ، روح الله جعفرزاده از هرمزگان نیز اول و دوم شدند.

آدرس کوتاه :