دو نانوایی در مهریز پلمپ شد !

دو نانوایی در مهریز پلمپ شد !


در جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان مهریز جهت ساماندهی نانوایی های شهرستان مصوب گردید 2 نانوایی به علت فروش غیرمجاز آرد پلمپ گردد. در این جلسه که با حضور فرماندار تشکیل شد مقرر گردید 50 کیسه آرد مکشوفه به نانوایی هایی که فعالیت بیشتر و کیفیت نان بهتر دارند تقسیم شود.
دو نانوایی در مهریز پلمپ شد !

دو نانوایی در مهریز پلمپ شد !

در جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان مهریز جهت ساماندهی نانوایی های شهرستان مصوب گردید 2 نانوایی به علت فروش غیرمجاز آرد پلمپ گردد.

در این جلسه که با حضور فرماندار تشکیل شد مقرر گردید 50 کیسه آرد مکشوفه به نانوایی هایی که فعالیت بیشتر و کیفیت نان بهتر دارند تقسیم شود.

همچنین به دو نانوایی قرار اخطار و یک نانوایی کسری سهمیه آرد مصوب شد.

به گفته میرباقری کارشناس تعزیرات آرد و نان فرمانداری طی طرح ابتکاری به تعدادی از بسیجیان فعال و سرشناس محلات از طرف فرماندار مهریز ابلاغیه بازرسی شبانه روزی نانوایی ها خصوصا در ایام نوروز داده شد تا مردم مهریز و مهمانان نوروزی این شهرستان با کمترین مشکل مواجه گردند.

آدرس کوتاه :