دو طلا و یک برنز حاصل تلاش رکابزنان مهریز / تیم مهریز دوم کشور شد

دو طلا و یک برنز حاصل تلاش رکابزنان مهریز / تیم مهریز دوم کشور شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کورسی جوانان در مواد جاده، از بیست و هفتم دی ماه به میزبانی شهرستان محلات برگزار شد .  علی اکبر زارعی، حامد زارع و مجید ابویی سه رکاب زن مهریزی در این مسابقات شرکت کردند و محمد لجه به عنوان سرپرست و سیدمصطفی سیدرضایی نیز به عنوان مربی دوچرخه سواران خوش آتیه مهریزی را همراهی کردند که در پایان دو طلا و یک برنز حاصل تلاش رکابزنان مهریزی شد. در ماده ۳ کیلومتر تعقیبی انفرادی علی اکبر زارعی با زمان ۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه مقام سوم را در اختیار گرفت. در ماده تایم تریل انفرادی مجید ابویی با زمان ۱۲ دقیقه و ۵۹ ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت. و در ماده دورامتیازی نیز علی اکبر زارعی دومین طلای خوش رنگ این مسابقات را از آن خود کرد. با اتمام رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی کشور جوانان لرستان با ۷۶۱ امتیاز اول شد و کاپ قهرمانی را از آن خود کرد. مهریز هم با ۶۱۶ امتیاز دوم شد. مرکزی با ۵۱۴ امتیاز، کرمان با ۴۴۶ امتیاز، آذربایجان شرقی با ۴۱۳ امتیاز، خراسان رضوی با ۳۸۱ امتیاز) به ترتیب رده های سوم تا ششم جدول رده بندی تیمی را به خود اختصاص دادند. همچنین، تیم های ( تهران با ۳۶۵ امتیاز، همدان با ۳۶۲ امتیاز، اصفهان با ۳۶۲ امتیاز، سمنان با ۲۳۴ امتیاز، البرز با ۲۱۰ امتیاز، مازندران با ۱۷۲ امتیاز، خراسان جنوبی با ۱۳۷ امتیاز، فارس با ۱۳۰ امتیاز، قزوین با ۱۲۷ امتیاز، توابع تهران با ۹۴ امتیاز، زنجان با ۶۵ امتیاز و قم با ۱۱ امتیاز ) به ترتیب در رده های هفتم تا هجدهم این جدول قرار گرفتند.                                      
دو طلا و یک برنز حاصل تلاش رکابزنان مهریز / تیم مهریز دوم کشور شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کورسی جوانان در مواد جاده، از بیست و هفتم دی ماه به میزبانی شهرستان محلات برگزار شد .
 علی اکبر زارعی، حامد زارع و مجید ابویی سه رکاب زن مهریزی در این مسابقات شرکت کردند و محمد لجه به عنوان سرپرست و سیدمصطفی سیدرضایی نیز به عنوان مربی دوچرخه سواران خوش آتیه مهریزی را همراهی کردند که در پایان دو طلا و یک برنز حاصل تلاش رکابزنان مهریزی شد.
در ماده ۳ کیلومتر تعقیبی انفرادی علی اکبر زارعی با زمان ۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه مقام سوم را در اختیار گرفت.
در ماده تایم تریل انفرادی مجید ابویی با زمان ۱۲ دقیقه و ۵۹ ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت.
و در ماده دورامتیازی نیز علی اکبر زارعی دومین طلای خوش رنگ این مسابقات را از آن خود کرد.
با اتمام رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی کشور جوانان لرستان با ۷۶۱ امتیاز اول شد و کاپ قهرمانی را از آن خود کرد.
مهریز هم با ۶۱۶ امتیاز دوم شد.
مرکزی با ۵۱۴ امتیاز، کرمان با ۴۴۶ امتیاز، آذربایجان شرقی با ۴۱۳ امتیاز، خراسان رضوی با ۳۸۱ امتیاز) به ترتیب رده های سوم تا ششم جدول رده بندی تیمی را به خود اختصاص دادند.
همچنین، تیم های ( تهران با ۳۶۵ امتیاز، همدان با ۳۶۲ امتیاز، اصفهان با ۳۶۲ امتیاز، سمنان با ۲۳۴ امتیاز، البرز با ۲۱۰ امتیاز، مازندران با ۱۷۲ امتیاز، خراسان جنوبی با ۱۳۷ امتیاز، فارس با ۱۳۰ امتیاز، قزوین با ۱۲۷ امتیاز، توابع تهران با ۹۴ امتیاز، زنجان با ۶۵ امتیاز و قم با ۱۱ امتیاز ) به ترتیب در رده های هفتم تا هجدهم این جدول قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آدرس کوتاه :