دو تنيس باز مهريزي به مسابقات كشوري راه يافتند

دو تنيس باز مهريزي به مسابقات كشوري راه يافتند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، به نقل از هيئت تنيس روي ميز مهريز، در مسابقات انتخابی تنیس روی میز نونهالان و نوجوانان استان در رده سنی نونهالان وحید حاضری ، مصطفی زارع بیدکی از مهریز و امیرحسین خالو محمدی از میبد با کسب عنوانهای اول تا سوم به عضویت تیم نونهالان استان در آمدند . در رده نوجوانان نيز که با شرکت 18 پینگ پنگ باز برتر استان برگزار شد محمدرضا زارع و علی زارعشاهی از میبد مقامهای اول و دوم را بدست آوردند و مهدی خوش خبر از یزد سوم شد . سرداوری این مسابقات که جمعه 26 خرداد در یزد برگزار شد بر عهده  حسین کبود ساز داور بین المللی تنیس روی میز بود. گفتنی است مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان از 4 لغایت 8 تیر در قزوین و مسابقات قهرمانی کشور نونهالان از 4 لغایت 8 مرداد در قم برگزار خواهد شد.
دو تنيس باز مهريزي به مسابقات كشوري راه يافتند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، به نقل از هيئت تنيس روي ميز مهريز، در مسابقات انتخابی تنیس روی میز نونهالان و نوجوانان استان در رده سنی نونهالان وحید حاضری ، مصطفی زارع بیدکی از مهریز و امیرحسین خالو محمدی از میبد با کسب عنوانهای اول تا سوم به عضویت تیم نونهالان استان در آمدند .

در رده نوجوانان نيز که با شرکت 18 پینگ پنگ باز برتر استان برگزار شد محمدرضا زارع و علی زارعشاهی از میبد مقامهای اول و دوم را بدست آوردند و مهدی خوش خبر از یزد سوم شد .

سرداوری این مسابقات که جمعه 26 خرداد در یزد برگزار شد بر عهده  حسین کبود ساز داور بین المللی تنیس روی میز بود. گفتنی است مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان از 4 لغایت 8 تیر در قزوین و مسابقات قهرمانی کشور نونهالان از 4 لغایت 8 مرداد در قم برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :