دوچرخه سواران كاشی پرسپولیس مهریز درمسابقات بین المللی مازندران شركت می كنند

دوچرخه سواران كاشی پرسپولیس مهریز درمسابقات بین المللی مازندران شركت می كنند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، تیم دوچرخه سواری مهریز به همراه تیمهای كوه شكن سوادكوه ، مازندران (ب)، پتروشیمی تبریز، مس كرمان و ترافیك تهران و هفت تیم از خارج از كشور در هیجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری مازندران شركت می كند. تیم های تایلند، ازبكستان، ارمنستان، تركمنستان، مالزی، تركیه و الجزایر هفت تیم خارجی هستند كه تیم دوچرخه سواری كاشی پرسپولیس مهریز برای گسب عنوان نخست با آنها به رقابت می پردازد. در مجموع 65دوچرخه سوار داخلی و خارجی در هجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران ،جام سرداران و 10 هزار شهید استان حضور دارند. این دوره از مسابقات در دو بخش ' تایم تریل ' و ' استقامت جاده ' به طول 452 كیلومتر و700 متر فقط در شهرستان های غرب مازندران برگزار می شود. مرحله اول در مسیر چالوس به عباس آباد و نمك آبرود و بالعكس، مرحله دوم در مسیر جنگلی چالوس به جواهرده رامسر، مرحله سوم از سلمانشهر تا محمودآباد، مرحله چهارم از رامسر به كلاردشت و مرحله پنجم و پایانی هم از چالوس به تنكابن برگزار خواهد شد.
دوچرخه سواران كاشی پرسپولیس مهریز درمسابقات بین المللی مازندران شركت می كنند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، تیم دوچرخه سواری مهریز به همراه تیمهای كوه شكن سوادكوه ، مازندران (ب)، پتروشیمی تبریز، مس كرمان و ترافیك تهران و هفت تیم از خارج از كشور در هیجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری مازندران شركت می كند.
تیم های تایلند، ازبكستان، ارمنستان، تركمنستان، مالزی، تركیه و الجزایر هفت تیم خارجی هستند كه تیم دوچرخه سواری كاشی پرسپولیس مهریز برای گسب عنوان نخست با آنها به رقابت می پردازد.
در مجموع 65دوچرخه سوار داخلی و خارجی در هجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران ،جام سرداران و 10 هزار شهید استان حضور دارند.
این دوره از مسابقات در دو بخش ' تایم تریل ' و ' استقامت جاده ' به طول 452 كیلومتر و700 متر فقط در شهرستان های غرب مازندران برگزار می شود.
مرحله اول در مسیر چالوس به عباس آباد و نمك آبرود و بالعكس، مرحله دوم در مسیر جنگلی چالوس به جواهرده رامسر، مرحله سوم از سلمانشهر تا محمودآباد، مرحله چهارم از رامسر به كلاردشت و مرحله پنجم و پایانی هم از چالوس به تنكابن برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :