دومین جلسه کارگروه مسکن شهرستان مهریز برگزار شد

دومین جلسه کارگروه مسکن شهرستان مهریز برگزار شد


دومین جلسه کارگروه مسکن شهرستان روز سه شنبه 14 اردیبهشت در محل فرمانداری برگزار شد.
دومین جلسه کارگروه مسکن شهرستان مهریز برگزار شد
در این جلسه با حضور مهندس یادگاری معاون سازمان مسکن و شهرسازی استان ، نژادحسینیان معاون اداره کل تعاون استان و احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز برگزار  و مسائل و مشکلات مسکن مهر شهرستان از جمله ثبت نام متقاضیان جدید . وام و تسهیلات و زیرساخت های آب و برق مربوط به منازل مسکونی مهر بررسی شد.
پیگیری تسریع در تکمیل واحدها ، چگونگی ثبت نام متقاضیان جدید و پیگیری خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر شهرستاناز مصوبات این جلسه بود.
در ادامه فرماندار مهریز بحث مبارزه با پدیده زمین خواری در شهرستان را مطرح و افزود : تمام مسئولین شهرستان باید برای مبارزه با این پدیده همکاری کرده تا دیگر در شهرستان مشکل زمین خواری نداشته باشیم.
آدرس کوتاه :