دومین جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد

دومین جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد


دومین جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد
آدرس کوتاه :