دور نخست مسابقات آزاد و رده بندی نونهالان تنیس روی میز مهریز برگزار شد

دور نخست مسابقات آزاد و رده بندی نونهالان تنیس روی میز مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دور نخست مسابقات آزاد و رده بندی نونهالان تنیس روی میز مهریز برگزار شد. در این مسابقه که با شرکت 16 نفر از نونهالان شهرستان برگزار شد، بازیکنان در چهار گروه به رقابت پرداختند و سپس با صعود دو نفر از هر گروه بازیها به صورت حذفی پیگیری شد. سرانجام پس از پایان این دوره از مسابقات نفرات زیر به مقام های اول تا سوم دست یافتند. 1- محمد حسین دهقان 2- حجت دهقان 3- علی محمدزاده و محمد صادق خواجه (مشترک سوم) لازم به ذکر است که سرداوری این مسابقات را آقای حسین زارع بر عهده داشت.
دور نخست مسابقات آزاد و رده بندی نونهالان تنیس روی میز مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دور نخست مسابقات آزاد و رده بندی نونهالان تنیس روی میز مهریز برگزار شد.
در این مسابقه که با شرکت 16 نفر از نونهالان شهرستان برگزار شد، بازیکنان در چهار گروه به رقابت پرداختند و سپس با صعود دو نفر از هر گروه بازیها به صورت حذفی پیگیری شد.
سرانجام پس از پایان این دوره از مسابقات نفرات زیر به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
1- محمد حسین دهقان
2- حجت دهقان
3- علی محمدزاده و محمد صادق خواجه (مشترک سوم)
لازم به ذکر است که سرداوری این مسابقات را آقای حسین زارع بر عهده داشت.

آدرس کوتاه :