دوره آموزشی کشت گیاه زغفران در مهریز برگزار شد

دوره آموزشی کشت گیاه زغفران در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، بیش از 100 نفر از کشاورزان مهریزی در دوره آموزشی کشت گیاه زغفران آشنا شدند. با توجه به اراضی بسیار مناسب و حاضلخیری که در شهرستان مهریز  وجود دارد جهاد کشاورزی مهریز  کشت زعفران را در اولویت کاری خود قرار داده است و كشاورزان مهريزي طي چند سال اخير تمايل زيادي براي فعاليت در كاشت زعفران از خود نشان داده اند. 200 خانوار در زمينه كاشت ، داشت و برداشت زعفران در سطح اين شهرستان فعاليت دارند .
دوره آموزشی کشت گیاه زغفران در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، بیش از 100 نفر از کشاورزان مهریزی در دوره آموزشی کشت گیاه زغفران آشنا شدند.
با توجه به اراضی بسیار مناسب و حاضلخیری که در شهرستان مهریز  وجود دارد جهاد کشاورزی مهریز  کشت زعفران را در اولویت کاری خود قرار داده است و كشاورزان مهريزي طي چند سال اخير تمايل زيادي براي فعاليت در كاشت زعفران از خود نشان داده اند.
200 خانوار در زمينه كاشت ، داشت و برداشت زعفران در سطح اين شهرستان فعاليت دارند .

آدرس کوتاه :