دهیاران و شوراهای روستایی با ماموران سرشماری کشاورزی همکاری کنند


بخشدار بخش مرکزی شهرستان مهریز امروز صبح در جلسه مشترک با معاون فنی و اجرایی سرشماری کشاورزی شهرستان مهریز و اعضای شورای اسلامی روستای بهادران گفت :دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با برنامه‌ریزی‌های صحیح و اطلاع‌رسانی به موقع و درست به روستاییان همکاری لازم را با ماموران سرشماری داشته باشند.

بخشدار بخش مرکزی شهرستان مهریز امروز صبح در جلسه مشترک با معاون فنی و اجرایی سرشماری کشاورزی شهرستان مهریز و اعضای شورای اسلامی روستای بهادران گفت :دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با برنامه‌ریزی‌های صحیح و اطلاع‌رسانی به موقع و درست به روستاییان همکاری لازم را با ماموران سرشماری داشته باشند.

طباطبایی ضمن قدردانی از مردم روستای بهادران  و دیگر روستاهای شهرستان مهریز در همکاری با ماموران سرشماری گفت :سرشماری عمومی کشاورزی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و تولیدی کشور به‌ ویژه برای شهرستان مهریز که در بخش کشاورزی پیشرو است، بسیار اهمیت دارد.

بخشدار بخش مرکزی مهریز از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها خواست تا با برنامه‌ریزی‌های صحیح و اطلاع‌رسانی به موقع و درست به روستاییان در این زمینه همکاری لازم را با ماموران سرشماری داشته باشند.آدرس کوتاه :