دهیاران استان همدان از شهرستان مهریز بازدید کردند

دهیاران استان همدان از شهرستان مهریز بازدید کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، 40 نفر از دهیاران استان همدان از برخی پروژه های عمرانی، واحدهای صنعتی و اماکن تاریخی شهرستان مهریز بازدید کردند. بیان تجربیات و هم اندیشی در خصوص اقدامات انجام شده در روستاها از اهداف این سفر بوده است. بخشدار مرکزی به همراه رئیس شرکت تعاونی دهیاران مهریز در این بازدید به بیان پتانسیل ها و ظرفیت های این شهرستان پرداختند. گفتنی است شرکت تعاونی وحدت دهیاران مهریز سال جاری بین شرکت تعاونی های دهیاران سراسر کشور رتبه برتر کشوری را کسب کرده بود.
دهیاران استان همدان از شهرستان مهریز بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، 40 نفر از دهیاران استان همدان از برخی پروژه های عمرانی، واحدهای صنعتی و اماکن تاریخی شهرستان مهریز بازدید کردند.
بیان تجربیات و هم اندیشی در خصوص اقدامات انجام شده در روستاها از اهداف این سفر بوده است.
بخشدار مرکزی به همراه رئیس شرکت تعاونی دهیاران مهریز در این بازدید به بیان پتانسیل ها و ظرفیت های این شهرستان پرداختند.
گفتنی است شرکت تعاونی وحدت دهیاران مهریز سال جاری بین شرکت تعاونی های دهیاران سراسر کشور رتبه برتر کشوری را کسب کرده بود.

آدرس کوتاه :