دفتر امام جمعه مهریز در بیانیه ای از حضور گسترده مردم در اولین یادواره شهید کعبه سرداران و 82شهید پایگاهای حضرت مهدی. شهید باهنر وشهید دستغیب این شهرستان تشکر کرد

دفتر امام جمعه مهریز در بیانیه ای از حضور گسترده مردم در اولین یادواره شهید کعبه سرداران و 82شهید پایگاهای حضرت مهدی. شهید باهنر وشهید دستغیب این شهرستان تشکر کرد


دفتر امام جمعه مهریز در بیانیه ای از حضور گسترده مردم در اولین یادواره شهید کعبه سرداران و 82شهید پایگاهای حضرت مهدی. شهید باهنر وشهید دستغیب این شهرستان تشکر کرد درود و سپاس بر فهم و شعور والاي   شما و آفرين بر درك عميق تان در اين برهه از زمان كه با حضور گسترده خود برگ زريني بر مجلد تاريخ افتخارات شهرستان مهریزافزوديد و ديدگان متعجب دشمنان را متحير ساختيد . چه زيبا شما با حضور   خود علاوه براینکه ثابت کردید امروز فرهنگ شهادت ویادواره شهدا باید ارتباطی باشد بین نسل گذشته ونسل حاضربر اين نكته نيز پافشاري كرديد كه در دهه چهارم انقلاب بايد به مانند سالهای گذشته پاسدار خون شهدا بود   . شما مردم هميشه در صحنه و فهيم شهرستان مهریز اين بار حماسه اي جديد و پر معنا خلق نموديد. ما بر خود وظيفه مي دانیم از صميم قلب مراتب تشکر وقدر دانی خود را از حضور شمادر این یادواره اعلام نماییم و از خداوند متعال برايتان در پيشبرد اهداف نظام و انقلاب آرزوي موفقيت مسألت داریم .         
دفتر امام جمعه مهریز در بیانیه ای از حضور گسترده مردم در اولین یادواره شهید کعبه سرداران و 82شهید پایگاهای حضرت مهدی. شهید باهنر وشهید دستغیب این شهرستان تشکر کرد

دفتر امام جمعه مهریز در بیانیه ای از حضور گسترده مردم در اولین یادواره شهید کعبه سرداران و 82شهید پایگاهای حضرت مهدی. شهید باهنر وشهید دستغیب این شهرستان تشکر کرد

درود و سپاس بر فهم و شعور والاي  شما و آفرين بر درك عميق تان در اين برهه از زمان كه با حضور گسترده خود برگ زريني بر مجلد تاريخ افتخارات شهرستان مهریزافزوديد و ديدگان متعجب دشمنان را متحير ساختيد .

چه زيبا شما با حضور  خود علاوه براینکه ثابت کردید امروز فرهنگ شهادت ویادواره شهدا باید ارتباطی باشد بین نسل گذشته ونسل حاضربر اين نكته نيز پافشاري كرديد كه در دهه چهارم انقلاب بايد به مانند سالهای گذشته پاسدار خون شهدا بود

 . شما مردم هميشه در صحنه و فهيم شهرستان مهریز اين بار حماسه اي جديد و پر معنا خلق نموديد.

ما بر خود وظيفه مي دانیم از صميم قلب مراتب تشکر وقدر دانی خود را از حضور شمادر این یادواره اعلام نماییم و از خداوند متعال برايتان در پيشبرد اهداف نظام و انقلاب آرزوي موفقيت مسألت داریم .  

 

 

 

آدرس کوتاه :