دستگیری 47 افغانی که به صورت غیر مجاز قصد عبور از مهریز را داشتند

دستگیری 47 افغانی که به صورت غیر مجاز قصد عبور از مهریز را داشتند


سرگرد " مسعود تقديسي " فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز از دست گیری 47 افاغنه در این شهرستان خبر داد وگفت: اين افراد با تلاش ماموران پاسگاه شهيد مدني و پليس اطلاعات و امنيت اين شهرستان شناسايي شدند . به گفته وي، متهمان قصد داشتند با چند دستگاه وسيله نقليه و همچنين پاي پياده از زاهدان به يزد عزيمت نمايند . وي اظهار داشت: در اين رابطه ضمن توقيف سه دستگاه وسيله نقليه ، چهار متهم به قاچاق انسان نيز دستگير شدند . تقديسي اضافه کرد: افاغنه دستگير شده براي طرد از کشور تحويل مقامات ذيصلاح استان يزد شدند .
دستگیری 47 افغانی که به صورت غیر مجاز قصد عبور از مهریز را داشتند

سرگرد " مسعود تقديسي " فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز از دست گیری 47 افاغنه در این شهرستان خبر داد وگفت: اين افراد با تلاش ماموران پاسگاه شهيد مدني و پليس اطلاعات و امنيت اين شهرستان شناسايي شدند.
به گفته وي، متهمان قصد داشتند با چند دستگاه وسيله نقليه و همچنين پاي پياده از زاهدان به يزد عزيمت نمايند.
وي اظهار داشت: در اين رابطه ضمن توقيف سه دستگاه وسيله نقليه ، چهار متهم به قاچاق انسان نيز دستگير شدند.
تقديسي اضافه کرد: افاغنه دستگير شده براي طرد از کشور تحويل مقامات ذيصلاح استان يزد شدند.

آدرس کوتاه :