دستگیری 3 شکارچی متخلف در مرز کالمندبهادران

دستگیری 3 شکارچی متخلف در مرز کالمندبهادران


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره محیط زیست شهرستان مهریز از دستگیری سه شکارچی متخلف در مرز کالمند بهادران مهریز خبر داد. محمدرضا محمودی با بیان اینکه سه شکارچی قبل از هرگونه اقدامی برای شکار در شکارگاه چهل گزی واقع در مرز منطقه حفاظت شده کالمند بهادران دستگیر شدند، اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت این اداره در حین گشت از مناطق حفاظت شده، سه متخلف شکار را قبل از هرگونه اقدامی برای شکار دستگیر کردند که متخلفان پس از تحقیقات مقدماتی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. وی افزود: این شکارچیان متخلف در منطقه شکار ممنوع این شهرستان در حین شکار غیرمجاز بودند که پس از دستگیری، از آنان سه قبضه سلاح گلوله زنی غیرمجاز با 13 فشنگ مربوطه، سه دستگاه دوربین شکاری و ادوات و وسایل دیگر کشف و ضبط شد که پس از تشکیل پرونده، برای پیگیری و برخورد قانونی تحویل مقامات قضایی شدند. منطقه حفاظت شده کالمند بهادران با وسعت حدود 229 هزار هکتار در حدود 40 کیلومتری جنوب شرقی یزد در شهرستان مهریز واقع شده است. این منطقه در تاریخ هفتم اسفند 1369 با عنوان منطقه حفاظت شده به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسید. عمده‌ترین مسیر دسترسی منطقه جاده ترانزیت یزد ـ کرمان است که از وسط منطقه عبور می‌کند. مهم‌ترین پستانداران وحشی منطقه کل و بز، قوچ و میش، آهو، پلنگ، کاراکال، یوزپلنگ، کفتار، تشی، شاه روباه و گورخر (در اسارت) هستند.
دستگیری 3 شکارچی متخلف در مرز کالمندبهادران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره محیط زیست شهرستان مهریز از دستگیری سه شکارچی متخلف در مرز کالمند بهادران مهریز خبر داد.
محمدرضا محمودی با بیان اینکه سه شکارچی قبل از هرگونه اقدامی برای شکار در شکارگاه چهل گزی واقع در مرز منطقه حفاظت شده کالمند بهادران دستگیر شدند، اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت این اداره در حین گشت از مناطق حفاظت شده، سه متخلف شکار را قبل از هرگونه اقدامی برای شکار دستگیر کردند که متخلفان پس از تحقیقات مقدماتی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی افزود: این شکارچیان متخلف در منطقه شکار ممنوع این شهرستان در حین شکار غیرمجاز بودند که پس از دستگیری، از آنان سه قبضه سلاح گلوله زنی غیرمجاز با 13 فشنگ مربوطه، سه دستگاه دوربین شکاری و ادوات و وسایل دیگر کشف و ضبط شد که پس از تشکیل پرونده، برای پیگیری و برخورد قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.
منطقه حفاظت شده کالمند بهادران با وسعت حدود 229 هزار هکتار در حدود 40 کیلومتری جنوب شرقی یزد در شهرستان مهریز واقع شده است.
این منطقه در تاریخ هفتم اسفند 1369 با عنوان منطقه حفاظت شده به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسید.
عمده‌ترین مسیر دسترسی منطقه جاده ترانزیت یزد ـ کرمان است که از وسط منطقه عبور می‌کند.
مهم‌ترین پستانداران وحشی منطقه کل و بز، قوچ و میش، آهو، پلنگ، کاراکال، یوزپلنگ، کفتار، تشی، شاه روباه و گورخر (در اسارت) هستند.

آدرس کوتاه :