دستگیری دو آدم ربا در مهریز/ محمد پس از نیم ساعت به آغوش خانواده اش بازگشت

دستگیری دو آدم ربا در مهریز/ محمد پس از نیم ساعت به آغوش خانواده اش بازگشت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نیروی انتظامی مهریز با عکس العملی سریع، دو آدم ربای بلوچ را دستگیر و پسر بچه هفت ساله را از چنگ آنها نجات داد. فرمانده نیروی انتظامی استان یزد با اعلام این خبر افزود: به دنبال کسب اطلاع از یک مورد آدم ربایی پسر بچه هفت ساله ای در شهر مهریز سریعا موضوع در دستور کار قرار گرفت و تیم هایی از نیروی انتظامی مهریز فعال شدند که خوشبختانه در سریع ترین زمان، ظرف مدت نیم ساعت در مسیر خروجی شهرستان آدم رباها شناسایی و دستگیر شدند. منوچهر امان اللهی افزود: این دو متهم بلوچ بوده و به علت اختلاف حساب شخصی با پدر پسر بچه اقدام به این کار کرده بودند که با عکس العملی سریع محمد هفت ساله را از چنگ آنها نجات دادند. وی افزود: بررسی لازم در خصوص جزئیات این ربایش ادامه دارد که به موقع اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
دستگیری دو آدم ربا در مهریز/ محمد پس از نیم ساعت به آغوش خانواده اش بازگشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نیروی انتظامی مهریز با عکس العملی سریع، دو آدم ربای بلوچ را دستگیر و پسر بچه هفت ساله را از چنگ آنها نجات داد.
فرمانده نیروی انتظامی استان یزد با اعلام این خبر افزود: به دنبال کسب اطلاع از یک مورد آدم ربایی پسر بچه هفت ساله ای در شهر مهریز سریعا موضوع در دستور کار قرار گرفت و تیم هایی از نیروی انتظامی مهریز فعال شدند که خوشبختانه در سریع ترین زمان، ظرف مدت نیم ساعت در مسیر خروجی شهرستان آدم رباها شناسایی و دستگیر شدند.
منوچهر امان اللهی افزود: این دو متهم بلوچ بوده و به علت اختلاف حساب شخصی با پدر پسر بچه اقدام به این کار کرده بودند که با عکس العملی سریع محمد هفت ساله را از چنگ آنها نجات دادند.
وی افزود: بررسی لازم در خصوص جزئیات این ربایش ادامه دارد که به موقع اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

آدرس کوتاه :