در پی افزایش ساعت کتابخانه ها؛ فرماندار مهریز از کتابخانه عمومی مرکزی این شهرستان بازدید کرد

در پی افزایش ساعت کتابخانه ها؛ فرماندار مهریز از کتابخانه عمومی مرکزی این شهرستان بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با توجه پیگیری و حل درخواست جمعی از دانش آموزان و دانشجویان مهریزی برای افزایش ساعت کتابخانه ها، فرماندار مهریز از کتابخانه عمومی مرکزی مهریز بازدید کرد. وی در این بازدید از استقبال دانش آموزان و دانشجویان برای مطالعه ابراز خرسندی کرد.  
در پی افزایش ساعت کتابخانه ها؛ فرماندار مهریز از کتابخانه عمومی مرکزی این شهرستان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با توجه پیگیری و حل درخواست جمعی از دانش آموزان و دانشجویان مهریزی برای افزایش ساعت کتابخانه ها، فرماندار مهریز از کتابخانه عمومی مرکزی مهریز بازدید کرد.
وی در این بازدید از استقبال دانش آموزان و دانشجویان برای مطالعه ابراز خرسندی کرد.

 

آدرس کوتاه :