در پایان هفته بسیج دانش آموزی صورت گرفت؛ دیدار صمیمی دانش آموزان برگزيده بسيجي مهريز با فرماندار این شهرستان

در پایان هفته بسیج دانش آموزی صورت گرفت؛ دیدار صمیمی دانش آموزان برگزيده بسيجي مهريز با فرماندار این شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،  مهدی كياني مقدم فرماندار مهریز در دیدار دانش آموزان برگزيده بسيجي مهريز ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانش آموز و علي الخصوص شهيد فهميده از دست اندركاران تشكيل چنين جلسه اي قدرداني نمود و بااشاره به اينكه بسيج دانش آموزي تركيب بسيار مباركي است و  به بيان رهبر كبير انقلاب بسيح شجره طيبه اي است كه شكوفه هاي آن بوي عطر شهادت مي دهد وی بسيج دانش آموزي را خلاصه اي از خوبيها قلمداد نمود كه مخصوصاً وقتي در جمع برگزيدگان بسيجي دانش آموز باشيم اين محاسن به خوبي مشاهده خواهیم کرد .   پاسخ به اين سؤال كه اگر شما فرماندار شهرستان بوديد چه اقداماتي انجام مي داديد و چه انتظاري از فرماندار وجود دارد فتح بابي براي طرح سؤالات عزيزان حاضر در جلسه بود که فرماندار مهریز در این خصوص گفت:  انشاءالله كه با همت و سخت كوشي دانش آموزان عزيز شاهد آن باشيم تا در آينده عرصه هاي مختلف خدمتگزاري به دست توانا و پر تلاش دانش آموزان كنوني و مديران آينده اداره شود .   در ادامه این دیدار  دانش آموزان سوالات خود را مطرح کردند كه گزيده آن به شرح ذيل مي باشد : سؤال- نبود ساختمان مستقل براي آموزش و پرورش و دبيرستان صدرا و عدم توجه به آموزش و پرورش ؟ پاسخ: عدم توجه به آموزش و پرورش به صورت مطلق پذيرفته نيست ولي انجام فعاليتهاي صورت گرفته كافي نيست ليكن عليرغم محدوديتهاي موجود ما شاهد افتخارآفريني دانش آموزان عزيز هستيم كه هرچه اين افتخارات افزوده شود مسئوليت خادمان مردم سنگين تر مي شود. متأسفانه امكانات در سطح شهرستان كافي نيست واز سوي ديگر منابع در اختيار دولت نامحدود نيست و پراكندگي شهرستان و گستردگي پروژه ها باعث شده تا خدمات به چشم نيايد . سؤال- نبود فضاي مناسب براي مطالعه بيشتر و خارج از وقت منظور در كتابخانه هاي عمومي؟ پاسخ: ساعت شروع و پايان هر نهادي مشخص است و تا سرحد امكان بر زمان مازاد بر سازمان افزوده شده ولي با اين حال تلاش خواهد شد تا ساعت مدنظر افزايش يابد تا عزيزان دانش آموز با مشكلي روبرو نباشند . سؤال- چه تدابيري براي انتخابات انديشيده شده و كانديداي موردنظر فرماندار كيست؟ پاسخ: طرح چنين سؤالي بيانگر مشاركت پذيري عزيزان دانش آموز مي باشد كه عليرغم اينكه در حوزه درس و مطالعه مشغول هستند دغدغه انتخاب نماينده و انتخابات را نيز دارند. ستاد انتخابات شهرستان تشكيل گرديده و مقدمات لازم براي برگزاري انتخابات فراهم گرديده است. يكي از شرايط اصلي براي مجريان انتخابات رعايت و حفظ بي طرفي است بنابراين فرماندار به عنوان رئيس هيأت اجرايي نمي تواند از فرد خاصي جانبداري نمايد . سؤال- موانع پيشرفت و توسعه شهرستان چيست؟ پاسخ: پيشرفت هاي شهرستان درحوزه هاي مختلف را نمي توان ناديده گرفت منتهي كارهاي صورت گرفته قطعاً در استحقاق شهروندان عزيز مهريزي نيست و ما بايستي تلاش براي توسعه همه جانبه شهرستان را افزايش دهيم. يكي ازموانع پيشرفت شهرستان وجود اختلافات محلي است كه فرصتهاي بسياري راصرف خود مي سازد و در صورت همبستگي و وفاق اجتماعي امكان دسترسي به شرايط مناسب براي پيشرفت، بسيار مساعدتر است .    حسن حاضري مدير آموزش و پرورش مهریز در ادامه ضمن خيرمقدم به دانش آموزان برگزيده بسيجي گزارشي از وضعيت بسيج دانش آموزي باتوجه به تعامل شكل گرفته با حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيد فهميده ارائه نموده و با گراميداشت ياد و خاطره 56 شهيد دانش آموز شهرستان اظهار اميدواري نمود تا بتوانيم رهرو راه اين عزيزان باشيم . ابراهيمي فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيد فهميده هم ضمن تبريك و گراميداشت هفته بسيج دانش آموزي از تشكيل چنين نشست صميمانه اي تقدير و تشكر نمود و با اشاره به برنامه هاي هفته بسيج دانش آموزي هدف از برگزاري چنين جلسه اي را آشنايي دانش آموزان با مسائل مختلف در سطح خرد و كلان و در حوزه هاي متعدد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و .. قلمداد نمودند . در پايان لوح تقديري به رسم يادبود به دانش آموزان برگزيده بسيجي اهداء گرديد .
در پایان هفته بسیج دانش آموزی صورت گرفت؛ دیدار صمیمی دانش آموزان برگزيده بسيجي مهريز با فرماندار این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی كياني مقدم فرماندار مهریز در دیدار دانش آموزان برگزيده بسيجي مهريز ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانش آموز و علي الخصوص شهيد فهميده از دست اندركاران تشكيل چنين جلسه اي قدرداني نمود و بااشاره به اينكه بسيج دانش آموزي تركيب بسيار مباركي است و  به بيان رهبر كبير انقلاب بسيح شجره طيبه اي است كه شكوفه هاي آن بوي عطر شهادت مي دهد

وی بسيج دانش آموزي را خلاصه اي از خوبيها قلمداد نمود كه مخصوصاً وقتي در جمع برگزيدگان بسيجي دانش آموز باشيم اين محاسن به خوبي مشاهده خواهیمکرد.
 
پاسخ به اين سؤال كه اگر شما فرماندار شهرستان بوديد چه اقداماتي انجام ميداديد و چه انتظاري از فرماندار وجود دارد فتح بابي براي طرح سؤالات عزيزان حاضر درجلسه بود که فرماندار مهریز در این خصوص گفت:  انشاءالله كه با همت و سخت كوشي دانشآموزان عزيز شاهد آن باشيم تا در آينده عرصه هاي مختلف خدمتگزاري به دست توانا و پرتلاش دانش آموزان كنوني و مديران آينده اداره شود.
 
در ادامه این دیدار  دانشآموزان سوالات خود را مطرح کردند كه گزيده آن به شرح ذيل مي باشد:
سؤال- نبودساختمان مستقل براي آموزش و پرورش و دبيرستان صدرا و عدم توجه به آموزش و پرورش ؟
پاسخ: عدم توجه به آموزش و پرورش به صورت مطلق پذيرفته نيست ولي انجام فعاليتهاي صورت گرفته كافي نيست ليكن عليرغم محدوديتهاي موجود ما شاهد افتخارآفرينيدانش آموزان عزيز هستيم كه هرچه اين افتخارات افزوده شود مسئوليت خادمان مردم سنگينتر مي شود. متأسفانه امكانات در سطح شهرستان كافي نيست واز سوي ديگر منابع دراختيار دولت نامحدود نيست و پراكندگي شهرستان و گستردگي پروژه ها باعث شده تا خدماتبه چشم نيايد.
سؤال- نبود فضاي مناسب براي مطالعه بيشتر و خارج از وقت منظور دركتابخانه هاي عمومي؟
پاسخ: ساعت شروع و پايان هر نهادي مشخص است و تا سرحد امكانبر زمان مازاد بر سازمان افزوده شده ولي با اين حال تلاش خواهد شد تا ساعت مدنظرافزايش يابد تا عزيزان دانش آموز با مشكلي روبرو نباشند.
سؤال- چه تدابيري برايانتخابات انديشيده شده و كانديداي موردنظر فرماندار كيست؟
پاسخ: طرح چنين سؤاليبيانگر مشاركت پذيري عزيزان دانش آموز مي باشد كه عليرغم اينكه در حوزه درس ومطالعه مشغول هستند دغدغه انتخاب نماينده و انتخابات را نيز دارند. ستاد انتخاباتشهرستان تشكيل گرديده و مقدمات لازم براي برگزاري انتخابات فراهم گرديده است. يكياز شرايط اصلي براي مجريان انتخابات رعايت و حفظ بي طرفي است بنابراين فرماندار بهعنوان رئيس هيأت اجرايي نمي تواند از فرد خاصي جانبداري نمايد.
سؤال- موانعپيشرفت و توسعه شهرستان چيست؟
پاسخ: پيشرفت هاي شهرستان درحوزه هاي مختلف رانمي توان ناديده گرفت منتهي كارهاي صورت گرفته قطعاً در استحقاق شهروندان عزيزمهريزي نيست و ما بايستي تلاش براي توسعه همه جانبه شهرستان را افزايش دهيم. يكيازموانع پيشرفت شهرستان وجود اختلافات محلي است كه فرصتهاي بسياري راصرف خود ميسازد و در صورت همبستگي و وفاق اجتماعي امكان دسترسي به شرايط مناسب براي پيشرفت،بسيار مساعدتر است.
  
حسن حاضري مدير آموزش و پرورش مهریز در ادامه ضمنخيرمقدم به دانش آموزان برگزيده بسيجي گزارشي از وضعيت بسيج دانش آموزي باتوجه بهتعامل شكل گرفته با حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيد فهميده ارائه نموده و باگراميداشت ياد و خاطره 56 شهيد دانش آموز شهرستان اظهار اميدواري نمود تا بتوانيمرهرو راه اين عزيزان باشيم.
ابراهيمي فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي شهيدفهميده هم ضمن تبريك و گراميداشت هفته بسيج دانش آموزي از تشكيل چنين نشست صميمانهاي تقدير و تشكر نمود و با اشاره به برنامه هاي هفته بسيج دانش آموزي هدف ازبرگزاري چنين جلسه اي را آشنايي دانش آموزان با مسائل مختلف در سطح خرد و كلان و درحوزه هاي متعدد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و .. قلمداد نمودند.

در پايان لوحتقديري به رسم يادبود به دانش آموزان برگزيده بسيجي اهداء گرديد.

آدرس کوتاه :