در نشستی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی مهریز مورد بررسی قرار گرفت.

در نشستی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی مهریز مورد بررسی قرار گرفت.


در نشستی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی مهریز مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز در نشستی با حضور مسئولین و کتابداران کتابخانه های مهریز ، مسائل و مشکلات این کتابخانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه قریشی ، رئیس و خزانه دار دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی مهریز ، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط این دبیرخانه ارائه نمود. در ادامه سید کاظم کمالیان ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز ، با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر رئیس و خزانه دار انجمن ، مسئولین و کتابداران کتابخانه ها به بیان اهمیت و ارزش بالای کار در این مراکز فرهنگی اشاره کرد و گفت : در جایی که ارزش علم ، دانش ، مطالعه و کتاب در دین مبین اسلام به این اندازه مورد سفارش قرار گرفته است ، به تبع آن کار یک کتابدار نیز بعنوان یک کار ارزشمند قابل تحسین و تقدیر است . وی با بیان فعالیت خوب انجمن شهرستان و وضعیت موجود کتابخانه های عمومی مهریز از کتابداران خواست تا با بینش وسیع تر و تلاش مضاعف در جهت اعتلای سطح کمی و کیفی محیط کتابخانه ها و بهبود فضای آنها قدم بردارند. در ادامه کتابداران نیز برخی مشکلات خود و کتابخانه ها مطرح نمودند. لازم به ذکر است هم اکنون 5 کتابخانه عمومی با 9 نفر نیروی انسانی در شهرستان مهریز در حال فعالیت می باشند.
در نشستی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی مهریز مورد بررسی قرار گرفت.

در نشستی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی مهریز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز در نشستی با حضور مسئولین و کتابداران کتابخانه های مهریز ، مسائل و مشکلات این کتابخانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه قریشی ، رئیس و خزانه دار دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی مهریز ، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط این دبیرخانه ارائه نمود.

در ادامه سید کاظم کمالیان ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز ، با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر رئیس و خزانه دار انجمن ، مسئولین و کتابداران کتابخانه ها به بیان اهمیت و ارزش بالای کار در این مراکز فرهنگی اشاره کرد و گفت : در جایی که ارزش علم ، دانش ، مطالعه و کتاب در دین مبین اسلام به این اندازه مورد سفارش قرار گرفته است ، به تبع آن کار یک کتابدار نیز بعنوان یک کار ارزشمند قابل تحسین و تقدیر است .

وی با بیان فعالیت خوب انجمن شهرستان و وضعیت موجود کتابخانه های عمومی مهریز از کتابداران خواست تا با بینش وسیع تر و تلاش مضاعف در جهت اعتلای سطح کمی و کیفی محیط کتابخانه ها و بهبود فضای آنها قدم بردارند.

در ادامه کتابداران نیز برخی مشکلات خود و کتابخانه ها مطرح نمودند.

لازم به ذکر است هم اکنون 5 کتابخانه عمومی با 9 نفر نیروی انسانی در شهرستان مهریز در حال فعالیت می باشند.

آدرس کوتاه :