در نخستین مرحله رقابت‌های لیگ کورسی جوانان؛ ابوالفضل زارعزاده در ماده 200 متر قهرمان شد

در نخستین مرحله رقابت‌های لیگ کورسی جوانان؛ ابوالفضل زارعزاده در ماده 200 متر قهرمان شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،، در ماده 200 متر نخستین مرحله رقابت‌های لیگ کورسی جوانان، ابوالفضل زارع‌زاده بر سکوی قهرمانی ایستاد.  نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست با کسب مقام قهرمانی توسط ابوالفضل زارع‌زاده از تیم کاشی پرسپولیس مهریز پیگیری شد. در نخستین روز از نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست که از امروز به مدت دو روز در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است، رکاب‌زنان دقایقی پیش در ماده 200 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ابوالفضل زارع‌زاده از تیم کاشی پرسپولیس مهریز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت. سعید مسلمی مقدم از تیم پتروشیمی تبریز مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرد و حسین شفیعی دیگر رکاب‌زن تیم کاشی پرسپولیس مهریز نیز سوم شد. درادامه رقابت‌های نخستین روز از نخستین مرحله لیگ کورسی جوانان، رکاب‌زنان از ساعت 16 امروز در مواد ( تیم اسپرینت، دور حذفی اومنیوم و سه کیلومتر تعقیبی انفرادی) با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. دراین دوره از رقابت‌ها 84 رکاب‌زن در قالب 14 تیم شامل تیم‌های مس کرمان، پرسپولیس مهریز، هیئت بروجرد، پتروشیمی تبریز، هیئت گیلان، ترافیک تهران، مقاومت نهاوند، هیئت بوشهر، هیئت قزوین، هیئت اردبیل، هیئت خوزستان، سیمرغ نیشابور، هیئت خراسان رضوی و مهر طلبان یزد حضور دارند.
در نخستین مرحله رقابت‌های لیگ کورسی جوانان؛ ابوالفضل زارعزاده در ماده 200 متر قهرمان شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،، در ماده 200 متر نخستین مرحله رقابت‌های لیگ کورسی جوانان، ابوالفضل زارع‌زاده بر سکوی قهرمانی ایستاد.
 نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست با کسب مقام قهرمانی توسط ابوالفضل زارع‌زاده از تیم کاشی پرسپولیس مهریز پیگیری شد.
در نخستین روز از نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست که از امروز به مدت دو روز در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است، رکاب‌زنان دقایقی پیش در ماده 200 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ابوالفضل زارع‌زاده از تیم کاشی پرسپولیس مهریز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت.
سعید مسلمی مقدم از تیم پتروشیمی تبریز مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرد و حسین شفیعی دیگر رکاب‌زن تیم کاشی پرسپولیس مهریز نیز سوم شد.
درادامه رقابت‌های نخستین روز از نخستین مرحله لیگ کورسی جوانان، رکاب‌زنان از ساعت 16 امروز در مواد ( تیم اسپرینت، دور حذفی اومنیوم و سه کیلومتر تعقیبی انفرادی) با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
دراین دوره از رقابت‌ها 84 رکاب‌زن در قالب 14 تیم شامل تیم‌های مس کرمان، پرسپولیس مهریز، هیئت بروجرد، پتروشیمی تبریز، هیئت گیلان، ترافیک تهران، مقاومت نهاوند، هیئت بوشهر، هیئت قزوین، هیئت اردبیل، هیئت خوزستان، سیمرغ نیشابور، هیئت خراسان رضوی و مهر طلبان یزد حضور دارند.

آدرس کوتاه :