در مهریز عنوان شد : اجرای طرح نظام ارزیابی عملکرد دهیاری های استان یزد


معاون مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در بازدید از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان مهریز از اجرای طرح نظام ارزیابی عملکرد دهیاری های استان یزد خبر داد.

 

معاون مدیر کل  دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در بازدید از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان مهریز از اجرای طرح نظام ارزیابی عملکرد دهیاری های استان یزد خبر داد.

ملانوری شمسی که به همراه بخشدار بخش مرکزی شهرستان مهریز  از پروژه  های عمرانی روستای خورمیز سفلی  بازدید می کرد  با بیان اینکه هر سازمانی برای کارایی و اثربخشی بیشتر فعالیت های خود و به ویژه رضایتمندی مردم، نیازمند ارزیابی دقیق عملکرد است گفت :  از نتایج این طرح می توان به شناسایی نقاط ضعف و قوت دهیاری ها، آسیب شناسی و برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات و اصلاح رویه ها، ایجاد انگیزه خدمات رسانی بیشتر و ایجاد حسن رقابت سالم در سطح دهیاری ها و شناسایی دهیاری های برتر در سطح استان اشاره نمود.

 معاون امور شوراها و دهیاریها ی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با بیان اینکه  در راستای اجرای طرح نظام نامه ارزیابی عملکرد دهیاری ها در سطح کشور، ارزیابی عملکرد دهیاری ها بر اساس ۶۵ شاخص فنی و علمی تدوین شده است گفت ::طرح هادی روستا، خدمات روستایی، امور اداری، فرهنگی و اجتماعی،  و امور مالی دهیاری ها از  حوزه های عملکردی  هستند که مشمول ارزیابی در این طرح  قرار می گیرند .آدرس کوتاه :