در ماده اسکرچ نخستین مرحله لیگ جوانان کشور؛ رکاب‌‌زن تیم کاشی پرسپولیس مهریز دوم شد

در ماده اسکرچ نخستین مرحله لیگ جوانان کشور؛ رکاب‌‌زن تیم کاشی پرسپولیس مهریز دوم شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست، دقایقی پیش در ماده اسکرچ پیگیری شد که در پایان مهدی رجبی از تیم کاشی پرسپولیس مهریز دوم شد. مهدی ابراهیم‌زاده از تیم پتروشیمی تبریز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت و آرشام فرزاد از هیئت لرستان بر سکوی سوم ایستاد. نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست، از امروز سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه به مدت دو روز در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است. در این دوره از رقابتها 84 رکاب‌زن در قالب 14 تیم شامل مس کرمان، کاشی پرسپولیس مهریز، هیئت بروجرد، پتروشیمی تبریز، هیئت گیلان، ترافیک تهران، مقاومت نهاوند، هیئت بوشهر، هیئت قزوین، هیئت اردبیل، هیئت خوزستان، سیمرغ نیشابور، هیئت خراسان‌رضوی و مهر طلبان یزد حضور دارند. دو تیم از یزد در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.
در ماده اسکرچ نخستین مرحله لیگ جوانان کشور؛ رکاب‌‌زن تیم کاشی پرسپولیس مهریز دوم شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست، دقایقی پیش در ماده اسکرچ پیگیری شد که در پایان مهدی رجبی از تیم کاشی پرسپولیس مهریز دوم شد.
مهدی ابراهیم‌زاده از تیم پتروشیمی تبریز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت و آرشام فرزاد از هیئت لرستان بر سکوی سوم ایستاد.
نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست، از امروز سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه به مدت دو روز در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است.
در این دوره از رقابتها 84 رکاب‌زن در قالب 14 تیم شامل مس کرمان، کاشی پرسپولیس مهریز، هیئت بروجرد، پتروشیمی تبریز، هیئت گیلان، ترافیک تهران، مقاومت نهاوند، هیئت بوشهر، هیئت قزوین، هیئت اردبیل، هیئت خوزستان، سیمرغ نیشابور، هیئت خراسان‌رضوی و مهر طلبان یزد حضور دارند.
دو تیم از یزد در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

آدرس کوتاه :