در شورای آموزش و پرورش مهریز مطرح شد؛ انتقاد دبیر شورا از صدور حكم تخلیه اردوگاه منشاد

در شورای آموزش و پرورش مهریز مطرح شد؛ انتقاد دبیر شورا از صدور حكم تخلیه اردوگاه منشاد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان از صدور حكم تخلیه اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید بهشتی منشاد این اداره انتقاد كرد. رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز  گفت: در آستانه فصل تابستان و لزوم غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان ،متاسفانه حكم تخلیه اردوگاه منشاد این شهرستان صادر شده است . وی با اشاره به اینكه محل این اردوگاه در سال 1379 از سوی اداره اوقاف و امور خیریه برای ایجاد اردوگاه و استفاده دانش آموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است ،خاطرنشان كرد: در این سال ها توسط آموزش و پرورش و طبق مقررات نسبت به پرداخت اجاره محل این اردوگاه هم اقدام لازم صورت گرفته است  مدیر آموزش و پرورش مهریز تصریح كرد: طی چند سال گذشته با هدف ایجاد برخی زیرساخت ها و امكانات مورد نیاز بیش از 10میلیارد ریال از اعتبارات استانی و ملی در این اردوگاه هزینه شده است . حاضری خواستار پیگیری مسئولان استان برای در اختیار گذاشتن این اردوگاه به آموزش و پرورش شد. بحث و تبادل نظر در خصوص میزان شهریه ثابت دبستان دانش مهریز که تنها دبستان هیئت امنایی شهرستان هست از دیگر موضوعات این نشست بود. همچنین اعضای شورای آموزش و پرورش مهریز خوستار پیگیری مشکل کمبود سرانه دانش آموزان در بخش غذایی و سوخت شدند.
در شورای آموزش و پرورش مهریز مطرح شد؛ انتقاد دبیر شورا از صدور حكم تخلیه اردوگاه منشاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان از صدور حكم تخلیه اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید بهشتی منشاد این اداره انتقاد كرد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز  گفت: در آستانه فصل تابستان و لزوم غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان ،متاسفانه حكم تخلیه اردوگاه منشاد این شهرستان صادر شده است .
وی با اشاره به اینكه محل این اردوگاه در سال 1379 از سوی اداره اوقاف و امور خیریه برای ایجاد اردوگاه و استفاده دانش آموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است ،خاطرنشان كرد: در این سال ها توسط آموزش و پرورش و طبق مقررات نسبت به پرداخت اجاره محل این اردوگاه هم اقدام لازم صورت گرفته است 
مدیر آموزش و پرورش مهریز تصریح كرد: طی چند سال گذشته با هدف ایجاد برخی زیرساخت ها و امكانات مورد نیاز بیش از 10میلیارد ریال از اعتبارات استانی و ملی در این اردوگاه هزینه شده است .
حاضری خواستار پیگیری مسئولان استان برای در اختیار گذاشتن این اردوگاه به آموزش و پرورش شد.
بحث و تبادل نظر در خصوص میزان شهریه ثابت دبستان دانش مهریز که تنها دبستان هیئت امنایی شهرستان هست از دیگر موضوعات این نشست بود.
همچنین اعضای شورای آموزش و پرورش مهریز خوستار پیگیری مشکل کمبود سرانه دانش آموزان در بخش غذایی و سوخت شدند.

آدرس کوتاه :