در سالروز شهادت مظلومانه فاطمه زهرا(س) مهریز غرق ماتم و عزا شد

در سالروز شهادت مظلومانه فاطمه زهرا(س) مهریز غرق ماتم و عزا شد


از چند روز گذشته عزاداري و سوگواري حضرت زهرا (س) در مناطق مختلف شهرستان مهریز آغاز شده بود. تكايا ،مساجد ،حسينيه ها و هيات هاي مذهبي اين شهرستان، شاهد حضور پرشور مردم متدين و دوستدار اهل بيت (ع) است و اقشار مختلف مردم با بر تن كردن جامه هاي سياه و برافراشتن پرچم هاي مشكي و سياه پوش كردن شهر ، ارادت خود را به ام ابيها و مادر امامان معصوم (ع) نشان دادند. مردمان ولايتمدار اين ديار با به راه انداختن دستجات عزادار و همچنين برپايي مجالس وعظ و خطابه و روضه خواني در سوگ بانوي نمونه اسلام به عزاداري مي پرداختند . در اكثر مناطق و محلات شهرستان مهریز از روزهاي گذشته مردم براي برگزاري مراسم فاطميه در جنب و جوش بوده و اين عشق و ارادت همچنان با قدرت در جاي جاي شهرستان تا امروز به اوج خود رسید.
در سالروز شهادت مظلومانه فاطمه زهرا(س) مهریز غرق ماتم و عزا شد

از چند روز گذشته عزاداري و سوگواري حضرت زهرا (س) در مناطق مختلف شهرستان مهریز آغاز شده بود.
تكايا ،مساجد ،حسينيه ها و هيات هاي مذهبي اين شهرستان، شاهد حضور پرشور مردم متدين و دوستدار اهل بيت (ع) است و اقشار مختلف مردم با بر تن كردن جامه هاي سياه و برافراشتن پرچم هاي مشكي و سياه پوش كردن شهر ، ارادت خود را به ام ابيها و مادر امامان معصوم (ع) نشان دادند.
مردمان ولايتمدار اين ديار با به راه انداختن دستجات عزادار و همچنين برپايي مجالس وعظ و خطابه و روضه خواني در سوگ بانوي نمونه اسلام به عزاداري مي پرداختند .
در اكثر مناطق و محلات شهرستان مهریز از روزهاي گذشته مردم براي برگزاري مراسم فاطميه در جنب و جوش بوده و اين عشق و ارادت همچنان با قدرت در جاي جاي شهرستان تا امروز به اوج خود رسید.

آدرس کوتاه :