در دومین مرحله لیگ دوچرخه سواری استان؛ تمام مقام ها از آن مهریزی ها شد

در دومین مرحله لیگ دوچرخه سواری استان؛ تمام مقام ها از آن مهریزی ها شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دومین مرحله رقابت های لیگ دوچرخه سواری استان یزد در مرکز استان برگزار و تمام مقام ها از آن مهریزی ها شد. در دومین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری استان یزد 50 ورزشکار در قالب 11 تیم در بلوار دانشگاه یزد پا به رکاب شدند. این مسابقات در دو ماده 500 متر و دور حذفی برگزار شد که حمید بیک خورمیزی از تیم کاشی پرسپولیس بر سکوی نخست ایستاد و ناصر رضایی و امیرحسین شجاعی از تیم فولاد سامان مقام های دوم و سوم را کسب کردند. در ماده دور حذفی نیز مسعود زارع از کاشی پرسپولیس مقام اول را از آن خود کرد و سید محمد مهدی سیدرضایی و ناصر رضایی از تیم فولاد سامان دوم و سوم شدند.  
در دومین مرحله لیگ دوچرخه سواری استان؛ تمام مقام ها از آن مهریزی ها شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دومین مرحله رقابت های لیگ دوچرخه سواری استان یزد در مرکز استان برگزار و تمام مقام ها از آن مهریزی ها شد.
در دومین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری استان یزد 50 ورزشکار در قالب 11 تیم در بلوار دانشگاه یزد پا به رکاب شدند.
این مسابقات در دو ماده 500 متر و دور حذفی برگزار شد که حمید بیک خورمیزی از تیم کاشی پرسپولیس بر سکوی نخست ایستاد و ناصر رضایی و امیرحسین شجاعی از تیم فولاد سامان مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
در ماده دور حذفی نیز مسعود زارع از کاشی پرسپولیس مقام اول را از آن خود کرد و سید محمد مهدی سیدرضایی و ناصر رضایی از تیم فولاد سامان دوم و سوم شدند.
 

آدرس کوتاه :