در جلسه کارگروه مسکن مهر شهرستان مهریز تسريع در اجراي پروژه هاي مسکن مهر مورد تاکید قرار گرفت

در جلسه کارگروه مسکن مهر شهرستان مهریز تسريع در اجراي پروژه هاي مسکن مهر مورد تاکید قرار گرفت


فرماندار مهریز در این نشست که با حضورسرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان برگزار شد بر تسريع در اجراي پروژه هاي مسکن مهر در مهریز تاکيد کرد.
در جلسه کارگروه مسکن مهر شهرستان مهریز تسريع در اجراي پروژه هاي مسکن مهر مورد تاکید قرار گرفت

احمد علی زارعزاده تامين آب و برق شهرکها را امري ضروري دانست و خواستار همکاری بیشتر ارگانهای ذیربط در تامین به موقع آنها گردید.
سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان نیز در این کارگروه با تقدیر از فعالیتهای انجام شده در مسکن مهر مهریز از پروژه 133 واحدی مسکن مهر شهرک شهید رجایی این شهرستان به عنوان پروژه نمونه استان یاد نمود و گفت:
 این پروژه با حضور مسئولین کشوری و استانی در آذرماه سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.
یادگاری با بیان اینکه بهترین موقعیت کاری برای پیشبرد کار مسکن مهر در استان یزد وجود دارد در اولویت قرار دادن پروژه هایی که پیشرفت بیشتری داشته اند را  ضروری عنوان کرد.
در اين جلسه گزارش پيشرفت پروژه مسکن مهر به تفکيک شهرکها توسط  آقایی مدیرعامل مسکن مهر مهریز بیان  و اعضا کارگروه و مديران ادارات مربوطه به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند .
در ادامه این نشست تامین آب و برق واحدهای مسکونی در حال ساخت و اولویت تامین زیر ساخت شهرکها به تصویب  اعضاء رسید

آدرس کوتاه :