در جلسه كارگروه مسكن؛ فرماندار مهریز خواستارتسریع در ساخت و ساز واحد های مسكن مهر شد

در جلسه كارگروه مسكن؛ فرماندار مهریز خواستارتسریع در ساخت و ساز واحد های مسكن مهر شد


به گزارش خبرنگار ایرنا ،' مهدی كیانی مقدم' در جلسه كارگروه مسكن این شهرستان كه در محل فرمانداری تشكیل شد ازمسئولا امر خواست در این زمینه عنایت بیشتری داشته باشند . وی افزود: خوشبختانه عملیات اجرایی واحدهای مسكونی مهر در شهرك شهید رجایی به پایان رسیده و امیدواریم با حضور وزیر مسكن و شهرسازی این طرح افتتاح شود. وی همچنین به واحدهای در دست ساخت در شهرك های شهید بهشتی و شهید علی زارع هم اشاره و خواستار پیگیری اجرای عملیات آنها شد. فرماندار مهریز احداث واحد های مسكونی مهر را یكی از اقدامات مهم دولت كریمه و نظام اسلامی عنوان كرد
در جلسه كارگروه مسكن؛ فرماندار مهریز خواستارتسریع در ساخت و ساز واحد های مسكن مهر شد

به گزارش خبرنگار ایرنا ،' مهدی كیانی مقدم' در جلسه كارگروه مسكن این شهرستان كه در محل فرمانداری تشكیل شد ازمسئولا امر خواست در این زمینه عنایت بیشتری داشته باشند .
وی افزود: خوشبختانه عملیات اجرایی واحدهای مسكونی مهر در شهرك شهید رجایی به پایان رسیده و امیدواریم با حضور وزیر مسكن و شهرسازی این طرح افتتاح شود.
وی همچنین به واحدهای در دست ساخت در شهرك های شهید بهشتی و شهید علی زارع هم اشاره و خواستار پیگیری اجرای عملیات آنها شد.
فرماندار مهریز احداث واحد های مسكونی مهر را یكی از اقدامات مهم دولت كریمه و نظام اسلامی عنوان كرد

آدرس کوتاه :