در جلسه ای با حضور فرماندارو بخشدار مشکلات شرکت های تعاونی روستای کشاورزی شهرستان مهریز بررسی شد

در جلسه ای با حضور فرماندارو بخشدار مشکلات شرکت های تعاونی روستای کشاورزی شهرستان مهریز بررسی شد


در جلسه ای با حضور فرماندار و بخشدار مشکلات شرکت های تعاونی روستای کشاورزی شهرستان مهریز بررسی شد   در این جلسه که تعدادی از مدیران  عامل  این شرکت ها حضور داشتند احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز یکی از از مهمترین مشکلات این شرکت ها را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت بهترین روش برای تامیین نقدینگی این شرکت ها تبدیل سرمایه های راکد به سرمایه در گردش است   که این میتواند کمک بزرگی به توسعه . پیشرفت وارائه خدمات بهتر به مشتریان خود باشد زارعزاده در بخش دیگری از سخنان خود   با   اشاره به اینکه جهاد کشاورزی با خدماتی که در این بخش ارائه میدهد نقش بسیار پر رنگی را   در زمینه خدمات رسانی بخش کشاورزی و همچنین خرید محصولات کشاورزی از این شرکتها ایفا میکند  افزود : پتانسیل های موجود در شرکتهای تعاونی روستای باید بررسی شود   تا   زمینه رشد همه جانبه فراهم شود. مهندس رستگاری بخشدار مرکزی مهریز نیزشرکت تعاونی روستای   را پل ارتباطی مردم ومسدولین دانست وگفت مردم   در بسیاری از موارد مشکلالت خود را با مدیران شرکت در میان میگذارند ومدیران شرکت نیز   مشکلات   روستاها را   به   مسئولین   منتقل میکنند . شهرستان مهریز 11 شرکت تعاونی روستای در بخش کشاورزی دارد.  
در جلسه ای با حضور فرماندارو بخشدار مشکلات شرکت های تعاونی روستای کشاورزی شهرستان مهریز بررسی شد

در جلسه ای با حضور فرماندار و بخشدار مشکلات شرکت های تعاونی روستای کشاورزی شهرستان مهریز بررسی شد

 

در این جلسه که تعدادی از مدیران  عامل  این شرکت ها حضور داشتند احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز یکی از از مهمترین مشکلات این شرکت ها را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت بهترین روش برای تامیین نقدینگی این شرکت ها تبدیل سرمایه های راکد به سرمایه در گردش است  که این میتواند کمک بزرگی به توسعه . پیشرفت وارائه خدمات بهتر به مشتریان خود باشد

زارعزاده در بخش دیگری از سخنان خود  با  اشاره به اینکه جهاد کشاورزی با خدماتی که در این بخش ارائه میدهد نقش بسیار پر رنگی را  در زمینه خدمات رسانی بخش کشاورزی و همچنین خرید محصولات کشاورزی از این شرکتها ایفا میکند  افزود : پتانسیل های موجود در شرکتهای تعاونی روستای باید بررسی شود  تا  زمینه رشد همه جانبه فراهم شود.

مهندس رستگاری بخشدار مرکزی مهریز نیزشرکت تعاونی روستای  را پل ارتباطی مردم ومسدولین دانست وگفت مردم  در بسیاری از موارد مشکلالت خود را با مدیران شرکت در میان میگذارند ومدیران شرکت نیز  مشکلات  روستاها را  به  مسئولین  منتقل میکنند .

شهرستان مهریز 11 شرکت تعاونی روستای در بخش کشاورزی دارد.

 

آدرس کوتاه :